Stad College

Verbreding

In de eerste klas doe je een test van het Centrum van Begaafdheidsonderzoek (CBO) in Nijmegen. Die test gaat niet alleen over begaafdheid, maar ook of je gemotiveerd bent en lekker in je vel zit. Op basis van de CBOtest en je schoolresultaten zien wij of je naar je mogelijkheden presteert of onderpresteert. Scoor je op alle fronten goed? Dan krijg je ruimte voor verbreding, die je op jouw eigen wijze mag invullen.
Je werkt dan een aantal uren per week zelfstandig aan een project in plaats van de gewone lessen te volgen. Je moet natuurlijk wel zorgen dat je alle verplichte lesstof beheerst. Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderwerp en de inhoud van je project. Maar je kunt natuurlijk altijd de hulp inroepen van je mentor of je begeleider. Aan het eind van het schooljaar presenteer je het resultaat van jouw eigen project op de verbredingsmarkt.