Stad College

Talent en uitdaging

Als gymnasiumleerling kun je jouw kennis verbreden door onder lestijd zelfstandig te werken aan een eigen project. Je neemt dan de verantwoordelijkheid voor je eigen leer traject en moet soms afwegen welke lessen je wel of niet volgt. Verder krijg je zogenaamde denklessen, waarin we je uitdagen je gebruikelijke denkpatronen te doorbreken en via nieuwe wegen oplossingen te bedenken. Daarnaast volg je expertmodules waarin we je laten kennismaken met vakken als Chinees, Psychologie, Spaans en dierengedrag. Ook bieden we je de gelegenheid mee te doen aan internationaal erkende examens Engels (Cambridge Certificate), Frans (DELF) en Duits (Goethe).