Stad College

International Award

Trinitas Gymnasium biedt dit pretentieuze programma aan waarin leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen en ontplooien. Vanuit school worden de deelnemers begeleid maar de meeste activiteiten vinden buitenschools plaats. Het programma bestaat uit drie onderdelen; sport, vrijwilligerswerk en persoonlijk talent. Iedere deelnemer kiest zelf zijn talent en stelt zijn eigen doel in overleg met de begeleider. Na afronding van de drie onderdelen gaan de deelnemers in groepjes op een goed voorbereide expeditie.

Dit programma kan in de derde klas, na selectie, worden gestart.  Voor de bronzen medaille duren de onderdelen 3 maanden. Voor de zilveren medaille duren alle onderdelen 6 maanden en voor de gouden medaille duren alle onderdelen een jaar en komt er nog een vierde onderdeel bij.

Lees hier meer informatie over de International Award for Young People.