Stad College

Begaafdheidsprofielschool

Trinitas Gymnasium is lid van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen. Deze vereniging is opgericht in 2007 en bestaat uit 43 scholen. Om gecertificeerd lid te worden staat een aantal eisen vast en worden de scholen gevisiteerd. Trinitas Gymnasium is eind vorig schooljaar gevisiteerd en gecertificeerd.

Een school die lid is van de vereniging van Begaafdheidsprofielscholen kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. Dit is te herkennen aan:

– een zorgvuldige intake en plaatsing van de leerling, mede gebaseerd op brede diagnostische kennis – een ruim inhoudelijk aanbod binnen een flexibel programma voor dit type leerling – een zorgvuldige begeleiding van de groep leerlingen – de bereidheid de aanwezige expertise te delen met ouders en met andere scholen in de regio

Op Trinitas Gymnasium zijn twee ECHA’s (specialisten hoogbegaafdheid, opgeleid aan de Universiteit van Nijmegen) werkzaam die de coördinatie van het programma voor hoogbegaafden aansturen en hoogbegaafde leerlingen begeleiden. Daarnaast ondersteunen zij docenten en schoolleiding bij vragen en problemen over hoogbegaafdheid en houden zij contact met ouders en organisaties buiten Trinitas.

Hoogbegaafde leerlingen krijgen maatwerk aangeboden. Er zijn mogelijkheden tot verbreden, versnellen en compacten. Leerlingen van Trinitas doen mee aan de international award for young people en aan leerlingenconferenties van het BPS.

Meer weten over de vereniging BPS? Via deze link kunt u hierover meer lezen.