Stad College

Vensters voor Verantwoording

In het project Vensters voor Verantwoording presenteren scholen in het voortgezet onderwijs hun schoolprestaties. Deze verantwoording komt tot stand aan de hand van twintig indicatoren.
Ook Trinitas Gymnasium maakt op deze wijze deze gegevens voor iedereen toegankelijk. Wij nodigen u van harte uit om hier eens een kijkje te nemen.
Wanneer u hier klikt komt u rechtstreeks in de gegevens van Trinitas Gymnasium.

Meer informatie over Vensters voor Verantwoording is te vinden op: http://www.venstersvoorverantwoording.nl/