Stad College

Onderwijsvisie

Op een dag wist ik het,
Op een dag wist ik,
Dit ben ik, zó moet ik zijn
Zó ben ik bedoeld

Deze zinnen vormen het begin van het gedicht dat hoort bij het kunstwerk in de aula van onze school. Het bronzen beeld heeft de vorm van een omgekeerde boom en wordt ‘Neergroeien’ genoemd. Het is het symbool van de zoektocht naar talenten van leerlingen en medewerkers, naar de vervulling van ieders innerlijke wens. Vanuit dat gezichtspunt willen wij onze leerlingen en medewerkers uitdagen en de ruimte geven om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Gymnasium: de ideale start voor een academische carrière
De kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs kan alleen gewaarborgd worden als leerlingen zowel qua kennis als qua cognitieve en sociaal-emotionele strategieën optimaal voorbereid het voortgezet onderwijs (VO) afronden. Het gymnasium biedt het hoogste niveau van onderwijs aan binnen het VO en is de ideale start voor een academische carrière.

Meer dan ‘een vwo opleiding plus Grieks en Latijn’
De moderne gymnasium opleiding van Trinitas Gymnasium is veel meer dan ‘een vwo opleiding plus Grieks en Latijn’. De leerlingen van Trinitas Gymnasium krijgen de ruimte en begeleiding die ze nodig hebben om zich te verbreden, te verdiepen, te ontdekken wie ze (willen) zijn en zowel vanuit historisch, geografisch en sociaal perspectief hun plek op deze wereld te vinden, te begrijpen en te waarderen. Individuele talentontwikkeling en het vergroten van het vermogen en de bereidheid van de leerlingen om samen te werken gaan hand in hand.

Meer- of hoogbegaafd?
Een groot deel van onze leerlingen is meer- of hoogbegaafd. We stellen ons dan ook ten doel om de individuele kwaliteiten, behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen te herkennen, te kennen en te erkennen, waardoor excelleren en talentontwikkeling, passend bij het gymnasiaal onderwijs, mogelijk wordt en wordt gestimuleerd. Het onderwijs op Trinitas Gymnasium is daar nadrukkelijk op gericht. In dit verband hebben we ons aangesloten bij de vereniging van begaafdheidsprofielscholen. Sinds 1 januari 2013 zijn we aspirant lid van deze vereniging.

Categoraal gymnasium
Trinitas is een categoraal gymnasium. Aan een categoraal gymnasium zijn geen andere vormen van onderwijs verbonden. Hierdoor is het mogelijk om onderwijs aan te bieden dat past bij het niveau en de ontwikkelingsbehoefte van deze specifieke groep leerlingen. Gemotiveerde, belangstellende en leergierige leerlingen met een vergelijkbaar niveau ontmoeten elkaar dagelijks in een relatief klein schoolgebouw. De inzet en ontwikkeling van docenten en ondersteunend personeel is gericht op de behoeften en het welbevinden van de leerlingen. Het veilige leef- en leerklimaat dat hierdoor ontstaat geeft leerlingen de ruimte en de stimulans om zich te ontwikkelen en te excelleren, om het maximale uit zichzelf te halen.

Ons primaire doel is waardengericht onderwijs aan te bieden dat aansluit op de vraag van zowel jongeren als onze samenleving, nu en in de toekomst. Ons onderwijs is er op gericht een doorslaggevend effect te hebben op de ontwikkeling van jonge mensen tot verantwoordelijke en betrokken burgers. Het behalen van een diploma en het voorkomen van uitval zijn belangrijke speerpunten.

Talentontwikkeling
Er is talent nodig om talent te laten bloeien. In een wereld waarin mensen op elkaar aangewezen zijn vinden we dat het begrip samenwerking integraal in de schoolorganisatie verweven moet zijn. Leerlingen, ouders en medewerkers zijn daarvoor met elkaar verantwoordelijk. In onze snel veranderende maatschappij is het uitgangspunt voor talentontwikkeling voor iedereen een ‘éducation permanente’.