Stad College

Aanmelden

Inschrijfformulieren leerjaar 1 zijn op de volgende wijze te verkrijgen:
• aanvragen per e-mail
• aanvragen per telefoon, 036 – 845 24 00
• ophalen bij de receptie van de betreffende school of
• via deze link: aanmeldformulier Trinitas Gymnasium 2022-2023
• op de Informatieavond of Open Dag

Om in te schrijven voor leerjaar 2 en hoger kun je contact opnemen met:
• De Leerlingenadministratie op telefoonnummer 036 – 845 23 61

Meer informatie over het aanmeldingstraject:
Leerjaar 1
• Officiële inschrijftermijn voor leerlingen voor leerjaar 1 sluit op 15 maart 2021
• Je ouders/verzorgers ontvangen een ontvangstbevestiging van onze Leerlingenadministratie.
• In maart controleert de Leerlingenadministratie de aanmeldingsgegevens bij de basisschool.
• Indien je ouders voor eind mei geen bericht hebben ontvangen, kun je ervan uitgaan dat je bent geplaatst in de opleiding die door de basisschool is aangegeven.
• In april en mei vindt er overdracht plaats tussen de basisschool en Trinitas Gymnasium en worden alle aangemelde leerlingen besproken. De klassenindeling wordt zorgvuldig voorbereid.
• Je ouders ontvangen half juni een bevestigingsbrief over de klas waarin je bent geplaatst.
• In juli 2021 vindt de kennismakingsochtend plaats. Leerlingen maken kennis met elkaar en ontvangen informatie over de start van het schooljaar.
• In de week van 23 augustus 2021 start het nieuwe schooljaar.

Leerjaar 2 en hoger:
• Officiële inschrijftermijn voor leerlingen vanaf leerjaar 2 sluit eind april 2021.
• Je ontvangt een ontvangstbevestiging van onze Leerlingenadministratie.
• De school van herkomst wordt verzocht informatie aan te leveren over jou.
• De teammanager koppelt aan jou en je ouders terug of plaatsing mogelijk is.
• Er volgt een afspraak voor een intakegesprek.
• Half juni krijg je de bevestiging van plaatsing, tevens wordt vermeld wanneer je op school verwacht wordt voor een kennismakingsbijeenkomst.

Digitale aanmeldingsformulieren:
Print het digitale aanmeldingsformulier uit en vul hem in, stuur het ingevulde formulier vervolgens per post met o.a. kopie identiteitsbewijs naar het aangegeven adres onderaan het formulier:

aanmeldformulier Trinitas Gymnasium 2022-2023