Stad College

Onze school

Trinitas Gymnasium is onderdeel van Het Baken Almere, Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs. Wij zijn een zelfstandig, categoraal gymnasium dat inspeelt op de talenten en de daaruit voortkomende wensen van de leerling. Zoals op elk categoraal gymnasium krijg je bij ons les in Latijn, Grieks en Klassieke Culturele Vorming. Trinitas Gymnasium is aangesloten bij de Stichting het Zelfstandig Gymnasium (SHZG).

Modern en kleinschalig
In ons schoolgebouw is ruimte voor ongeveer 800 leerlingen. Het is een modern gebouw dat door het gebruik van ruimte en licht veel rust uitstraalt. We zijn in 2006 in dit schoolgebouw van start gegaan en in 2011 hebben leerlingen voor het eerst hun eindexamen op Trinitas afgelegd. Naast vak- en theorielokalen zijn er grote studieruimtes waar je zelfstandig kunt werken. Ook in de ruime mediatheek kun je rustig studeren, al dan niet met behulp van een computer. Er zijn twee volledig ingerichte ICT vaklokalen en meer dan de helft van de lokalen heeft een digitaal schoolbord. Rondom het schoolgebouw liggen de sportvelden en sportzalen en een langgerekt schoolplein.

Gymnasiaal onderwijs met ruimte voor talent
Trinitas Gymnasium is een school met een veilig en uitdagend leer- en leefklimaat. De school is geen leerfabriek, maar een plaats waar je je talenten kunt ontwikkelen. Niet alleen in intellectueel, maar ook in cultureel en sociaal opzicht. Onze school is volop in ontwikkeling en dat biedt ons de mogelijkheid om het onderwijs op onze eigen wijze in te vullen. Naast de gewone lessen is er ruimte voor het volgen van extra vakken en voor persoonlijke projecten. Hierdoor geef je voor een deel een eigen invulling aan je opleiding. We laten je, naast schoolse, ook kennismaken met meer wereldse zaken, zoals deelname aan de leerlingenraad, meewerken aan de schoolkrant, muziek, toneel, sport, feesten en excursies. We streven naar een aanbod van onderwijs én begeleiding van hoge kwaliteit. Uiteraard verwachten we ook veel van onze leerlingen, zoals respect voor elkaar en een actieve houding. We rekenen daarbij ook op de betrokkenheid en medewerking van je ouders!

Hou je van leren én van een uitdaging? Dan is Trinitas Gymnasium voor jou de school die je
zal inspireren en die je prima voorbereidt op verdere studies. In deze schoolgids vind je alle praktische informatie over onze school. Namens alle medewerkers wens ik jou en je ouders een uitdagend en productief schooljaar toe!

M. Sprenger
Rector Trinitas Gymnasium

Menu