Stad College

Schoolkosten

Het bieden van kwalitatief goed onderwijs is één van onze speerpunten. Om dit te kunnen realiseren, worden kosten gemaakt die niet geheel door de overheid worden vergoed. Extra activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. Door deze bijdrage zijn we in staat om ons lesprogramma toegankelijker in te richten. Daarom vragen wij je ouders om op vrijwillige basis in deze extra kosten bij te dragen.

Voor het schooljaar 2018 – 2019 bestaat de vrijwillige bijdrage bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Een algemene bijdrage voor de kosten van het sociaal fonds en verzekeringen;
  • Een bijdrage aan de kosten voor de ondersteuning van het onderwijs in de vorm van ondersteunend lesmateriaal, lidmaatschappen en digitale abonnementen;
  • Een bijdrage voor de activiteiten die per leerjaar worden gehouden;
  • Een bijdrage voor de excursies die per leerjaar worden verzorgd;
  • Een bijdrage voor onvoorziene

In hoofdstuk 7, 8 en 10 van de schoolgids vindt u een beschrijving van de verschillende faciliteiten en activiteiten waar een bijdrage voor wordt gevraagd.

De bijdrage verschilt per leerjaar. Hieronder treft u een link voor een specificatie van de bijdrage per leerjaar.

Overzicht ouderbijdrage Trinitas 2018-2019

Er zullen gedurende het schooljaar ook aparte facturen gestuurd worden voor eventueel aanvullende activiteiten waaraan leerlingen op persoonlijke titel willen deelnemen, zoals de kloosterdagen (bovenbouw). Daarnaast zijn er meerdaagse excursies die onderdeel uitmaken van ons lesprogramma, zoals de Rome of Griekenlandreis in leerjaar 4. Ook hiervoor worden aparte facturen naar de ouders/verzorgers van de deelnemers verzonden.