Stad College

Goedkoop software bestellen

Trinitas Gymnasium heeft de mogelijkheid voor leerlingen en ouders om goedkoop legale software aan te schaffen. Dat gaat via de stichting SLIM: http://www.slim.nl/. Leerlingen en ouders kunnen onder bepaalde voorwaarden software bestellen via deze site. Dat kun je zelfstandig doen, zonder dat de school er iets voor hoeft te regelen. Je mag de software alleen gebruiken zolang je op school zit. Je mag de software niet kopiëren of doorverkopen. De leerling en zijn of haar ouders zijn verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de software die is gekocht via SLIM.

– Personeelslid/Leerling logt in op It’s learning (https://trinitasgymnasium.itslearning.com)
– Ga vervolgens naar www.slim.nl
– Kies inloggen
– Kies Login met Kennisnet
– Als het goed is ben je nu ingelogd, kan jij je bestelhistorie zien en gaan bestellen
– Succes.