Stad College

Bibliotheekabonnement

Voordelig lidmaatschap van de Bibliotheek via Trinitas Gymnasium

Het onderwijs vraagt nadrukkelijk om het gebruik van media door leerlingen en dan niet alleen digitale media, zoals internet. Het is onmogelijk voor een schoolmediatheek om volledig in die behoefte te kunnen voorzien. Om de leerlingen beter in staat te stellen om hun schoolopdrachten uit te voeren hebben we een schoolabonnement in de vorm van een Klein abonnement met de Nieuwe Bibliotheek Almere afgesloten. Alle leerlingen van Trinitas Gymnasium zijn d.m.v. dat schoolabonnement automatisch lid van de Nieuwe Bibliotheek Almere.