Stad College

Regels, klachten en procedures

Regels, klachten en procedures

Op Trinitas Gymnasium volgen we de regels en procedures die binnen Het Baken gelden. Het gaat om klachten die betrekking hebben op klachten van zowel leerlingen als personeelsleden van Stichting Het Baken inzake ongewenst gedrag, in het bijzonder (a) seksuele intimidatie, (b) racisme en/of (een) andere vorm(en) van discriminatie (c) agressie en/of geweld.