Stad College

Ouderplatform

Trinitas komt uit het Latijn en betekent: drie-eenheid. Op Trinitas Gymnasium hebben wij te maken met de drie-eenheid: leerlingen, ouders en leerkrachten. Samen maken wij immers onze school. Het onderdeel ‘ouders’ in deze drie-eenheid begint bij u, als ouders van de leerlingen op Trinitas Gymnasium. Vanuit deze groep van meer dan 1.000 ouders vormt zich het Ouderplatform.
Dit Ouderplatform is de vertegenwoordiging van ouders van de leerlingen van Trinitas Gymnasium. Streven is om vanuit ieder leerjaar minimaal twee vertegenwoordigers te hebben. Doe mee en geef u op via ouderplatform.trinitas@gmail.com. U kunt ook contact met ons opnemen als u meer wilt weten of als u een onderwerp onder onze aandacht wilt brengen zonder zelf lid te worden.

Wat doet het Ouderplatform?

Het Ouderplatform fungeert als klankbord voor en heeft een signaalfunctie naar de schoolleiding m.b.t. alle mogelijke onderwerpen die met het onderwijs

van uw kind te maken hebben. Het gaat daarbij wel over de bredere kaders en niet over individuele gevallen.

Het Ouderplatform levert een structurele bijdrage aan een optimale communicatie tussen ouders en school.

In principe zijn alle kwesties die voor ouders belangrijk zijn onderwerpen die het Ouderplatform bespreekbaar wil maken.

In het kader van een gezonde, veilige en open leeromgeving willen wij hierover graag met elkaar én met de school in gesprek.

Enkele voorbeelden van onderwerpen zijn:
 • Kwaliteit van het geboden onderwijs
 • Onderwijstijd en vakanties
 • Besteding ouderbijdrage
 • Begeleiding profielkeuze
 • Begeleiding eindexamenleerlingen en aansluiting op
   wetenschappelijk onderwijs
 • Gebruik van social media
 • Beleid m.b.t mobiele telefoons binnen school
 • Veiligheid en pesten
 • Alcohol- en drugsbeleid

Kortom: alle onderwerpen die u als ouder belangrijk vindt!

Vergaderdata
Het Ouderplatform komt 4-6 keer per jaar bij elkaar en bespreekt
dan alle ingekomen vragen/onderwerpen. 

De vergaderdata van het schooljaar 2021-2022 zijn:
dinsdag 12 oktober 2021 om 19.30 uur
woensdag 10 november 2021 om 19.30 uur
dinsdag 18 januari 2022 om 19.30 uur
dinsdag 12 april 2022 om 19.30 uur
woensdag 15 juni 2022 om 19.30 uur
U kunt gedurende het hele schooljaar onderwerpen onder onze 
aandacht brengen en/of u aanmelden om mee te doen. 
Wilt u een keer vrijblijvend een vergadering bijwonen om te
kijken of het iets voor u is? Meld u dan aan via:
ouderplatform.trinitas@gmail.com.

Contact
 De leden van het Ouderplatform zijn:
 Jennifer Camron - leerjaar 2
 Jan-Willem Hekkelman - leerjaar 6
 Annemieke van der Laan - leerjaar 3
 Maureen de Jong (voorzitter) - leerjaar 4 en 2
 Wibo van der Meulen Kunee - leerjaar 5
 Hasjira Namdar - leerjaar 5
 Olcay Eising - leerjaar 5
 Alice Yau - leerjaren 4 en 2
 Sylvia Riechelman - leerjaar 2
 Sylvia Huisman - leerjaar 3 
 
U kunt contact met ons opnemen per e-mail: ouderplatform.trinitas@gmail.com.

Downloads
 • Notulen 13 november 2019Notulen 26 september 2019
 Notulen 27 juni 2019
Notulen 9 april 2019 Notulen 31 januari 2019
 Notulen 10 december 2018 Notulen 10 oktober 2018Notulen 18 juli 2018 Notulen 7 februari 2018
Notulen 11 december 2017Notulen 9 oktober 2017
Notulen 11 september 2017