Stad College

Ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar wordt u geïnformeerd over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en de hoogte van de verschillende onderdelen daarbij. We stellen de ouderbijdrage jaarlijks vast. Dit doen we in overleg met en instemming van de oudergeleding van de DR. Onderdeel van dat proces is de verantwoording van de uitgaven van het vorige schooljaar. Die verantwoording is afgelegd en goedgekeurd door de oudergeleding. De invulling van de verschillende onderdelen voor dit schooljaar en de kosten ervan zijn besproken met de oudergeleding en ter instemming voorgelegd. Die instemming is door de oudergeleding gegeven.

Ouders voor wie het moeilijk is om de ouderbijdrage volledig te betalen, nodigen we nadrukkelijk uit om hierover persoonlijk en geheel vertrouwelijk telefonisch contact met de rector op te nemen, ook als u dat in een vorig schooljaar heeft gedaan. Samen met de betreffende ouders worden dan passende afspraken over de gevraagde bijdrage gemaakt. Om dit mogelijk te maken is een bedrag opgenomen in de ouderbijdrage t.b.v. het sociaal fonds. Dit contact voorkomt ook dat er steeds door ons op terug wordt gekomen. Ouders voor wie het mogelijk is om een hoger bedrag te betalen, worden uitgenodigd om hun bijdrage daaraan aan te passen. We hopen u hiermee voldoende inzicht te hebben gegeven.

Mocht u nog vagen hierover hebben, nodigen we u uit om hierover contact op te nemen met de rector.  Zie hiervoor ook de brief en de bijlage via de links hieronder.

Trinitas ouderbijdrage 2018-2019

Overzicht ouderbijdrage Trinitas 2018-2019