Stad College

Doorgeven van wijzigingen

Het is belangrijk dat wijzigingen in adres, bereikbaarheid en gezondheid van leerlingen doorgegeven worden aan onze Leerlingenadministratie. Het wijzigingsformulier is nu vanaf de website te downloaden.

Hoe wijziging doorgeven?

U kunt dit formulier gebruiken om wijzigingen door te geven voor alle leerlingen van Het Baken.
Het informatieformulier kan digitaal ingevuld worden, daarna uitprint en voorzien van handtekening (kostenloos) opgestuurd worden naar onze Leerlingenadministratie.

Wij zorgen ervoor dat deze mutatie wordt verwerkt en de mentor en andere belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen.

Deze formulieren liggen ook bij de recepties van de locaties.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Leerlingenadministratie 036-845 23 61.