Stad College

Dyslexie

Dyslexie
Op Trinitas Gymnasium gaan we ervan uit dat binnen het voortgezet onderwijs dyslexie niet meer remedieerbaar is. Onze hulp richt zich dus vooral op het ermee om leren gaan. Voor vragen betreffende dyslexie kunt u terecht bij de orthopedagoog op telnr: 036-8452400. Zij zal uw vragen proberen te beantwoorden of zoekt ze uit.
De orthopedagoog van Trinitas Gymnasium stelt vast welke aanpassingen per dyslectische leerling nodig zijn. Door indeling in een categorie is voor alle docenten en leerlingen helder op welke aanpassingen deze leerling recht heeft. Bij de start van het nieuwe schooljaar zal op de Bakenpas van de leerling de categoriecode komen te staan, dit pasje moet de leerling op de tafel leggen tijdens toetsen, zodat de docent ziet welke aanpassingen
 nodig zijn.

Klik hieronder voor het dyslexieprotocol van Trinitas Gymnasium

Dyslexieprotocol 2020-2021