Stad College

Verschil atheneum en gymnasium

Als een leerling een vwo-advies krijgt, betekent dit dat hij/zij voldoende capaciteiten heeft om een atheneum- òf gymnasiumopleiding te volgen. Vaak wordt gedacht dat een gymnasiumopleiding ‘hoger’ is dan een atheneumopleiding. Dat is niet waar. Het niveau van de vakken van beide opleidingen is gelijk. Beide opleidingen duren 6 jaar en de waarde van het diploma is ook gelijk: zowel een gymnasium- als een atheneumdiploma geeft toegang tot de universiteit.

De vakkenkeuze in de bovenbouw bepaalt zowel voor het gymnasium als voor het atheneum welke universitaire vervolgstudies tot de mogelijkheden behoren. In de praktijk blijkt dat 90% van de leerlingen die een gymnasiumopleiding hebben gevolgd, kiest voor een universitaire studie.

Overeenkomsten en verschillen  
Om een gymnasiumdiploma te behalen moet een leerling in klas 1, 2 en 3 Latijn en Grieks hebben gevolgd en in de bovenbouw minimaal één van die twee vakken.

De verschillen tussen het gymnasium en het atheneum worden dus zichtbaar door het aantal en het soort vakken en in de verdeling van de lestijd. Een gymnasiumleerling volgt naast de vakken van de atheneumopleiding ook Latijn en Grieks (en in de bovenbouw ook Klassieke Culturele Vorming). Het totaal aantal lesuren voor beide opleidingen ligt echter bijna gelijk. Dat betekent dat gymnasiumleerlingen minder lesuren hebben voor een aantal vakken dan atheneumleerlingen.

Voor leerjaar 1 betekent dit het volgende:

Gymnasium (aantal lesuren per week)
Frans: 2
Latijn: 2
Grieks: 0
Wiskunde: 3
Mens & Maatschappij: 4
Mens & Natuur: 4
Kunst & Cultuur: 4
Expertmodule: 1,5
Atheneum (aantal lesuren per week)
Frans: 3
Latijn: 0
Grieks: 0
Wiskunde: 4
Mens & Maatschappij: 4
Mens & Natuur: 5
Kunst & Cultuur: 4
Expertmodule: 0

In leerjaar 2 volgen de gymnasiumleerlingen 3 uur Latijn en 3 uur Grieks. In leerjaar 3 volgen de gymnasiumleerlingen 3 uur Latijn en 2 uur Grieks. Daarom is er ook in leerjaar 2 en 3 een andere verdeling van de lestijd per vak ten opzichte van de atheneumopleiding.

Bij de keuze voor gymnasium  speelt   belangstelling, houding en motivatie van de leerling een rol!  Een gymnasiumleerling vindt leren leuk en uitdagend. Hij/zij heeft ruime belangstelling voor (klassieke) talen en (cultuur)geschiedenis. Bovendien kiest een gymnasiumleerling er bewust voor om harder te werken dan een atheneumleerling, omdat er meer vakken op het programma staan. Dat betekent dat je het als gymnasiumleerling fijn moet vinden dat er veel van je gevraagd wordt. Maar bovenal is de leerling onderzoeker, initiatiefnemer en ontdekker!

Bij het afgeven van een vwo-advies zullen de ouders, de leerling en de leerkracht met elkaar moeten bespreken welke opleiding het beste bij de leerling past: atheneum of gymnasium.