Stad College

Onderbouw

De eerste drie jaar: de onderbouw
In de onderbouw wordt er les gegeven in de verplichte vakken als Nederlands, de moderne vreemde talen en Wiskunde. Verder maken de vakken Latijn en Grieks deel uit van het lesprogramma. Een aantal vakken hebben we samengebracht in zogenaamde leergebieden:

  • Mens & Natuur met de vakken Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Verzorging en Techniek.
  • Mens & Maatschappij met Geschiedenis, Aardrijkskunde en Economie.
  • Kunst & Cultuur met Drama en Beeldende Vormgeving.

 

Dankzij het werken in leergebieden is de samenhang tussen de verschillende vakken beter te zien. Per leergebied zijn er meestal maar één of twee docenten, dus minder wisselende gezichten. Ook staan de vakken Levensbeschouwing en Lichamelijke Opvoeding op het rooster.

Latijn en Grieks, niet voor niets

Een gymnasiumleerling kiest bewust voor Latijn en Grieks in de eerste drie jaar. Als iemand Latijn en Grieks kent, is het makkelijker om andere talen te leren. Frans en Spaans zijn rechtstreeks uit het Latijn ontstaan. En in het Nederlands, Engels en Duits zijn heel veel Latijnse en Griekse woorden overgenomen. Denk aan etcetera, agenda en school. Ook voor het volgen van exacte vakken is het handig om Grieks en Latijn te kennen. Daarbij stimuleren deze talen het analytisch vermogen, die bijvoorbeeld bij Wiskunde gebruikt wordt.

In gymnasium 3 wordt de basisvorming afgesloten en vindt de oriëntatie op de profielen van de Tweede Fase (vanaf leerjaar 4) plaats. Tijdens activiteitendagen en de mentorlessen onderzoeken de leerlingen hun studievaardigheden, capaciteiten en voorkeuren. Een eerste voorlopige profielkeuze wordt gemaakt in december waarna de adviezen van de docenten worden gevraagd. Deze profielkeuze komt ter sprake tijdens het rapportgesprek over de eerste periode. Een definitieve keuze wordt bij het derde rapport gemaakt; dan krijgen de leerlingen een profielkeuzeformulier mee, dat door de ouders ondertekend moet worden. Het gehele keuzetraject wordt door mentoren en decaan begeleid.

Klik hier voor het profielkeuzeboekje 2122.

Hier kunt u de PowerPointpresentatie bekijken van de G3 ouderavond op 19 september 2019.