Stad College

Bovenbouw

De eerste drie jaren van de middelbare school wordt “onderbouw” genoemd. Alle leerlingen krijgen allemaal dezelfde vakken en zitten drie jaar lang in dezelfde klas.
In de loop van leerjaar 3 moeten alle leerlingen een profiel kiezen voor de bovenbouw waarin ze eindexamen gaan doen.

Een profiel is een groep van aan elkaar gekoppelde vakken die qua inhoud en aanpak met elkaar samenhangen. Zo’n groep vakken is bedoeld als voorbereiding op bepaalde beroepensectoren in de samenleving en de opleidingen daarvoor.
Het profiel bestaat uit:

  • het gemeenschappelijk deel (vakken die voor alle leerlingen verplicht en hetzelfde zijn, onafhankelijk van het profiel)
  • profielvakken (vakken die horen bij de door de leerling gekozen richting)
  • profielkeuzevakken (keuzevak behorende bij de gekozen richting)
  • het vrije deel (bestaande uit een keuze-examenvak en een vrij deel ingericht door de school).

Het gemeenschappelijk deel
De inhoud van het gemeenschappelijk deel is wettelijk vastgelegd. Deze vakken zijn voor alle leerlingen verplicht. Het gemeenschappelijk deel bevat vakken waarin elke vwo-leerling een goed basis moet hebben. De vakken die in het gemeenschappelijk deel worden gegeven zijn:
Nederlands, Engels, Klassieke taal (Latijn of Grieks), Klassieke culturele vorming (KCV), Algemene natuurwetenschappen, Levensbeschouwing, Maatschappijleer en Lichamelijke opvoeding.

Er zijn vier profielen:
– Cultuur en Maatschappij (C&M) – Economie en Maatschappij (E&M) – Natuur en Gezondheid (N&G) – Natuur en Techniek (N&T)

Meer informatie over de profielen, vakken in de bovenbouw, het vrij te kiezen deel, het examen, verbreden in de bovenbouw en doorstroommogelijkheden vind je in het Profielkeuzeboekje, welke elk schooljaar wordt uitgereikt in leerjaar 3.