Stad College

Premodules

Op vrijdag 16 januari vond de aftrap van de pilot ‘Onderzoekers gezocht’ plaats op oecumenische basisschool de Windwijzer in de Noorderplassen, welke wordt verzorgd door Trinitas Gymnasium. Pim Groot, projectleider namens Trinitas Gymnasium vertelt: “De premodulepilot ‘Onderzoekers gezocht’ is erop gericht een interessant lespakket aan te bieden op de basisschool aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben en zich verder willen ontwikkelen en oriënteren. Daarnaast kan Trinitas Gymnasium hierdoor het onderwijs nog beter laten aansluiten bij de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van de basisschoolleerling. Het inspireert ons ook om het gymnasiumonderwijs aan onze leerlingen nog uitdagender vorm te gaan geven, met activerende werkvormen en passend bij het niveau van de (individuele) leerling.“

De eerste lessenserie is gebaseerd op een zwerftocht door Rome, waarbij de leerlingen uit groep 7 en 8 worden uitgedaagd om verschillende vraagstukken op te lossen en opdrachten moeten uitvoeren. In deze opdrachten komen verschillende gymnasiale vakken en thema’s terug zoals klassieke cultuur, filosofie, geschiedenis en de bètavakken.

Deze lessenserie wordt als pilot uitgevoerd in samenwerking met twee Prismabasisscholen; De Optimist uit Tussen de Vaarten en De Windwijzer uit Noorderplassen West. De aftrap van de lessenserie is op beide scholen erg enthousiast ontvangen. Marijn uit groep 7 vertelt: “Het lijkt mij heel leuk om aan dit project deel te nemen, zodat ik weet wat ik later allemaal kan bereiken en welke school straks bij mij past. Met mijn projectgroep willen we een videogame maken over de Romeinen”. De leerkracht van de basisschool heeft met de leerlingen die aan de pilot deelnemen besproken hoe lang ze hieraan de komende weken mogen werken en op welke momenten dat kan. De laatste les wordt een klein feestje op Trinitas Gymnasium, waarbij de leerlingen het resultaat van hun (extra) inspanningen aan hun medeleerlingen en ouders presenteren.

Op basis van feedback van de leerlingen, de leerkrachten en de ouders zal Trinitas Gymnasium nieuwe lessenseries gaan ontwikkelen voor basisscholen, zodat vanaf schooljaar 2015 – 2016 er uitdagende lespakketen kunnen worden aangeboden aan basisschoolleerlingen die hiervoor belangstelling hebben.