Stad College

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden als de basisschool een VWO advies heeft gegeven. Heeft uw kind HAVO/VWO advies en wil hij of zij heel graag komen? Vraag dan een gesprek aan, we kijken dan samen of Trinitas Gymnasium de school is die het beste bij uw kind past.

Inschrijfformulieren leerjaar 1 zijn op de volgende wijze te verkrijgen:
• aanvragen per e-mail
• aanvragen per telefoon, 036 – 845 24 00
• ophalen bij de receptie van de betreffende school of
• via deze link: aanmeldformulier Trinitas Gymnasium 2022-2023
• op de Informatieavond of Open Dag

Om in te schrijven voor leerjaar 2 en hoger kun je contact opnemen met:
• De Leerlingenadministratie op telefoonnummer 036 – 845 23 61

Meer informatie over het aanmeldingstraject:
Leerjaar 1
• Officiële inschrijftermijn voor leerlingen voor leerjaar 1 sluit op 1 maart 2022.
• Je ouders/verzorgers ontvangen een ontvangstbevestiging van onze Leerlingenadministratie.
• In maart controleert de Leerlingenadministratie de aanmeldingsgegevens bij de basisschool.
• Indien je ouders voor eind mei geen bericht hebben ontvangen, kun je ervan uitgaan dat je bent geplaatst in de opleiding die door de basisschool is aangegeven.
• In april en mei vindt er overdracht plaats tussen de basisschool en Trinitas Gymnasium en worden alle aangemelde leerlingen besproken. De klassenindeling wordt zorgvuldig voorbereid.
• Je ouders ontvangen half juni een bevestigingsbrief over de klas waarin je bent geplaatst.
• In juli 2022 vindt de kennismakingsochtend plaats. Leerlingen maken kennis met elkaar en ontvangen informatie over de start van het schooljaar.
• In de week van 28 augustus 2022 start het nieuwe schooljaar.

Leerjaar 2 en hoger:
• Officiële inschrijftermijn voor leerlingen vanaf leerjaar 2 sluit eind april 2022.
• Je ontvangt een ontvangstbevestiging van onze Leerlingenadministratie.
• De school van herkomst wordt verzocht informatie aan te leveren over jou.
• De teammanager koppelt aan jou en je ouders terug of plaatsing mogelijk is.
• Er volgt een afspraak voor een intakegesprek.
• Half juni krijg je de bevestiging van plaatsing, tevens wordt vermeld wanneer je op school verwacht wordt voor een kennismakingsbijeenkomst.

Digitale aanmeldingsformulieren:
Print het digitale aanmeldingsformulier uit en vul hem in, stuur het ingevulde formulier vervolgens per post met o.a. kopie identiteitsbewijs naar het aangegeven adres onderaan het formulier:

aanmeldformulier Trinitas Gymnasium 2022-2023