Stad College

(School)Examens

Het examen begint al in de voorexamenjaren, de leerjaren 4 tot en met 6.
Er wordt gewerkt aan de hand van een zogeheten PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).
Hierin staat alles vermeld wat de leerlingen moeten weten met betrekking tot het SchoolExamen (SE), zoals de stofomschrijving, welke toetsen, praktische opdrachten en portfolio’s leerlingen moeten maken gedurende het schooljaar voor elk vak, de toetsvorm en de toetslengte.  Ook staat in het PTA  de weging van elke toets of praktische opdracht voor de berekening van het cijfergemiddelde en wat wel en niet herkansbaar is.

In het examenreglement worden alle rechten en plichten van de leerling vermeld, die met het (school)examen te maken hebben. Over bijv. te laat komen, inhalen van toetsen en herkansingsrechten. Maar ook de overgangsnormen en nog veel meer.

Theo Roet
examensecretariaat Trinitas Gymnasium

 

 

PTA GYMNASIUM TOTAAL 2019 G4

PTA GYMNASIUM TOTAAL 2018 G4+5 

PTA GYMNASIUM TOTAAL 2017 G4+5+6

Jaarplanning bovenbouw 2019-2020

Voorlichting G4 – ouders 2019

Voorlichting G5 – ouders 2019 

Voorlichting G6 – ouders 2019

Powerpoint informatie avond G6 12-9-2019

Inschrijven studie presentatie G6

Interactieve-presentatie-studiefinanciering-dat-regel-je-zo

Examenreglement 2019-2020 Trinitas Gymnasium 

Examenreglement Baken 2019-2020

FAQ Verbreden zonder Grenzen