Stad College

Stad College richt zich op individuele leerling!

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we op Stad College ons onderwijsprogramma aanpassen. Niet meer het klassikale onderwijs waar elke leerling in het zelfde ritme mee moet, maar onderwijs dat afgestemd is op de individuele wensen en behoeften van onze leerlingen. Deze vorm van onderwijs, die ook wel bekend staat onder de term gepersonaliseerd leren, heeft als bijkomend voordeel een radicaal terug dringen van de lesuitval.

Ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar 2017-2018 zal in februari a.s. gestart worden met een pilot, om de kinderziektes uit het systeem te krijgen.