Stad College

Sportactief

Het certificaat ‘Sportactieve School’ is in het leven geroepen door NOC*NSF en de KVLO (Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijk Opvoeding). Het doel is om basis- en middelbare scholen in Nederland die actief zijn op het gebied van sport en die voldoen aan de criteria ‘Sportactieve School’, een kwaliteitskeurmerk te geven. Het predicaat ‘Sportactieve School’ geeft aan dat de scholen een uitdagend beweeg- en sportprogramma hebben, niet alleen binnen maar ook buiten de reguliere lessen. Onder de criteria vallen o.a. voldoende vakleerkrachten, aandacht voor de zwakke beweger, een toernooikalender en een ruim naschools sportaanbod.

De sectie Lichamelijke Opvoeding voldoet aan de eisen van NOC*NSF en de KVLO (Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijk Opvoeding) en is gecertificeerd in 2011.

De sectie Lichamelijke Opvoeding is jong, dynamisch en vooruitstrevend. Hieronder kun je de visie op bewegen, visie op het vak en de missie van de sectie lezen.

Accommodatie
Stad College beschikt over vier interne gymnastieklokalen. Twee van deze zalen zijn gescheiden met een scheidingswand. Wanneer deze wand omhoog is ontstaat er een grote zaal.

De zalen zijn uitgerust met voldoende materialen; zo beschikt de school over een grote klimwand waar leerlingen veilig gezekerd tot een uitdagende hoogte kunnen stijgen. Overige bijzonderheden waar de sectie Lichamelijke Opvoeding beschikking over heeft zijn een tumblingbaan, grote trampoline, judomatten, uitgebreide bodypump materialen, bokshandschoenen en muziekinstallaties.

Stad College heeft een buitenaccommodatie voor de eerste en vierde periode. De school maakt gebruik van de sportvelden van de voetbalvereniging ASC Waterwijk. De beschikbare sportvelden van ASC Waterwijk bestaan uit drie kunstgrasvoetbalvelden.

Visie op bewegen
Elk kind heeft het recht op bewegingsonderwijs. Binnen de huidige maatschappelijke situaties waarin er sprake is van bewegingsarmoede onder jongeren, is het belangrijk dat alle leerlingen ook lichamelijk worden opgevoed. Er zijn wel veel leerlingen die een sport beoefenen, maar het bewegen van deze leerlingen beperkt zich vaak tot een tak van sport. In het bewegingsonderwijs komen vele takken van sport aan bod. Deze sporten  worden op pedagogische manier aangeboden die veelal verschilt van de tak van sport zoals je deze in verenigingsverband zal aantreffen.

Op deze manier leert een leerling zich breed te ontwikkelen en kan een eventueel talent tot ontdekking komen. Het stimuleren van leerlingen om buiten het schoolprogramma te gaan sporten is tevens een van de taken van de docent, waar we veel aandacht besteden middels een naschoolse sport- en bewegingsaanbod.

Sommige leerlingen hebben een bewegingsachterstand. De docent heeft de taak dit te kunnen constateren en daardoor te handelen. De docent zal een leerling met bewegingsachterstand en zijn ouders kunnen adviseren wat er aan gedaan kan worden.

Visie op het vak
Wij zien bewegen in het bewegingsonderwijs breder dan onderwijs in het bewegen op zich. Naast het verbeteren van lichamelijke vaardigheden vinden er tal van andere leerprocessen plaats in de lessen bewegingsonderwijs.
In elke les wordt een leerling beoordeeld op de inzet. Een goede inzet getuigt van het nemen van initiatief en zelfstandigheid. Dit zijn dan ook vaardigheden waar leerlingen in gestimuleerd worden. Samenwerken staat ook hoog in het vaandel tijdens de lessen.
Leerlingen behoren elkaar te kunnen helpen in het verbeteren van de lichamelijke vaardigheden en het presenteren in groepen. Dit laatste is een bezigheid die vrijwel elke les terugkomt. Een les bewegingsonderwijs is daarom ook een sociaal gebeuren.

Missie van de sectie
Hoofdzakelijk wil de sectie Lichamelijke Opvoeding leerlingen volop mogelijkheden bieden om actief bezig te zijn. De sectie wil de leerlingen kwalitatief goed of beter leren bewegen dan voorheen. Hierdoor richt de sectie het onderwijs zo in dat de leerling kennis maakt met vele onderdelen van sport. Hierbij gaat het niet alleen om het leren bewegen maar ook ‘Sport als middel’. Hierbij moet je denken aan het sociale aspect; sportief gedrag en goed samenwerken is een vereiste in de lessen. Wij besteden er dan ook de nodige tijd aan en dit wordt uiteindelijk beoordeeld. Verder hebben de normen en waarden op onze oecumenische school een hoge prioriteit binnen de lessen lichamelijke opvoeding.

Menu