Stad College

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders, leerlingen en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de 5 Baken scholen. Het reglement van de medezeggenschapsraad kunt u op aanvraag inzien. De uiteindelijke besluitvorming over de beleidsvorming heeft plaats in het gezamenlijk overlegorgaan van bestuur, medezeggenschapsraad en schoolleiding.

Op de site van Het Baken staat meer informatie met betrekking tot de MR.

 

Baken Stad College kent een Deel (medezeggenschaps) Raad (DR). Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de DR dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, heer Wil Neerscholten: w.neerscholten@hetbaken.nl

De leden van de DR op Stad College zijn:

Personeel:

  • Barbara Beek (voorzitter)
  • Evert van Uden
  • Alma van der Starre
  • Joost van der Tak

Leerlingen:

  • Kevin Maat
  • Mikai Moleveld

Ouders:

  • Mevrouw Nettekoven
  • De heer Beverloo