Stad College

Medezeggenschap

Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders, leerlingen en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de 5 Baken scholen. Het reglement van de medezeggenschapsraad kunt u op aanvraag inzien. De uiteindelijke besluitvorming over de beleidsvorming heeft plaats in het gezamenlijk overlegorgaan van bestuur, medezeggenschapsraad en schoolleiding.

Op de site van Het Baken staat meer informatie met betrekking tot de MR

 

Baken Stad College kent een Deel (medezeggenschaps) Raad (DR). Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de DR dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, meneer Evert van Uden: e.vanuden@hetbaken.nl

De leden van de DR op Stad College zijn:

Personeel:

  • Evert van Uden
  • Corina Groothuis
  • Besty Wattimury
  • Lana Vloedbeld

Leerlingen:

  • Jelle Wierenga
  • Mikai Moleveld

Ouders:

  • Ernesto Doorgeest
  • Beschikbaar