Stad College

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad
Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders, leerlingen en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de 5 Baken scholen. Het reglement van de medezeggenschapsraad kunt u op aanvraag inzien. De uiteindelijke besluitvorming over de beleidsvorming heeft plaats in het gezamenlijk overlegorgaan van bestuur, medezeggenschapsraad en schoolleiding.

Op de site van Het Baken staat meer informatie met betrekking tot de MR.

 

Baken Stad College kent een Deel (medezeggenschaps) Raad (DR). Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de DR dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, heer Wil Neerscholten: w.neerscholten@hetbaken.nl

De leden van de DR op Stad College zijn:

Personeel:

  • Wil Neerscholten (voorzitter)
  • Herbert van der Ham
  • Alma van der Starre
  • Corina Groothuis

Leerlingen:

  • Tirza Visser
  • Brandon Hiraki

Ouders:

  • Niels Swiebel
  • Azra Keric