Stad College

Medezeggenschap

Via de medezeggenschapsraad kunnen ouders, leerlingen en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de 5 Baken scholen. Het reglement van de medezeggenschapsraad kunt u op aanvraag inzien. De uiteindelijke besluitvorming over de beleidsvorming heeft plaats in het gezamenlijk overlegorgaan van bestuur, medezeggenschapsraad en schoolleiding.

Op de site van Het Baken staat meer informatie met betrekking tot de MR

 

Baken Stad College kent een Deel (medezeggenschaps) Raad (DR). Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de DR dan kunt u contact opnemen met de interim voorzitter, mevrouw Alma van der Starre: a.vanderstarre@hetbaken.nl

De leden van de DR op Stad College zijn:

Personeel:

 

  • Alma van der Starre (Interim voorzitter)
  • Barbara Beek
  • Evert van Uden
  • Corina Groothuis

Leerlingen:

  • Jelle Wierenga
  • Mikai Moleveld

Ouders:

  • Beschikbaar
  • Beschikbaar