Stad College

Vensters voor verantwoording

In het project Vensters voor Verantwoording presenteren scholen in het voortgezet onderwijs hun schoolprestaties. Deze verantwoording komt tot stand aan de hand van twintig indicatoren.
Ook Stad College maakt op deze wijze haar informatie voor iedereen toegankelijk. Wij nodigen u van harte uit om hier eens een kijkje te nemen.

Meer informatie over Vensters voor Verantwoording is te vinden op:
Vensters voor verantwoording Stad College

Disclaimer: het project Vensters voor Verantwoording is nog volop in ontwikkeling. Wij kunnen daarom niet uitsluiten dat er fouten in de gegevens staan. Er kunnen aan de gegevens geen rechten ontleend worden.