Stad College

Kwaliteit

Kwaliteit staat op Stad College centraal. Hier werken we aan door goed onderwijs te geven, leerlingen zelfstandig te laten werken en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. Al jaren behalen onze leerlingen mooie resultaten voor het eindexamen. Bij het verlaten van de school ben je klaar voor vervolgonderwijs of om leren en werken te combineren. We hebben met je gewerkt aan je persoonlijke ontwikkeling en geprobeerd je bewust te maken van de wereld waarin je leeft en de keuzes die je moet maken.
Dit doen we samen met jou en je ouders. Hierbij heeft iedereen zijn taak en verantwoordelijkheden.

Via de site ‘vensters voor verantwoording’ geven scholen voor voortgezet onderwijs inzicht in hun eigen onderwijsprestaties. Dit is een overzicht waarbij alle cijfermatige informatie over vo-scholen, verzameld wordt in één systeem.