Stad College

Verzoek om verlof

Verzoek om verlof
Je kunt alleen met een goede reden langere tijd niet naar school komen. Je ouders moeten dan ruim van tevoren een schriftelijk en gemotiveerd verzoek voor buitengewoon verlof indienen bij de teammanager.

De schoolleiding neemt binnen acht weken na de dagtekening een beslissing over de aanvraag. Zodra het besluit is genomen, ontvangt u deze schriftelijk in de vorm van een beschikking. Wij volgen hierbij de procedures van de afdeling leerplicht van de gemeente Almere. Verlof voor de eerste en de laatste schoolweek is niet mogelijk. Natuurlijk houden we ons ook hierbij aan de regels van de leerplicht. Zie ook de informatiefolder van de gemeente hieronder.
Bekijk hieronder de bestanden voor meer informatie:

Verlof kan aangevraagd worden d.m.v. het downloaden van het formulier via onze website (Klik hier om naar ‘verzoek voor verlof’ te gaan).  De aanvraag moet uiterlijk een maand van tevoren worden gedaan, zodat we bijvoorbeeld het inhalen van proefwerken kunnen regelen. Verlof voor een religieuze feestdag anders dan een christelijke, moeten je ouders minimaal twee dagen van te voren melden bij school.