Stad College

Ouderparticipatie

Om het onderwijs voor een kind tot een succes te maken hebben ouders en school elkaar nodig. Wij vinden het van groot belang, dat de ouders/verzorgers onze school zien als ‘hun school’. Dit houdt in dat wij proberen de ouders/verzorgers te stimuleren tot meedenken en meepraten in de medezeggenschaps- of ouderraad, op ouderavonden en specifieke informatiemomenten. Onze ouders kunnen betrokken worden bij schoolzaken waarvoor zij belangstelling hebben en deskundig in zijn, maar zij kunnen ook aangeven waar zij behoefte aan hebben. Wij realiseren ons dat niet alle ouders/verzorgers dezelfde mogelijkheden, wensen en verwachtingen hebben.

Via het Ouderportaal kunt u bijvoorbeeld het huiswerk van uw zoon/dochter volgen en hem/haar bijstaan in planningszaken.

De mentor van uw zoon/dochter is in principe uw eerste aanspreekpunt en via de mail zijn zij het beste bereikbaar. Mocht u er met de mentor niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de teamleider van uw zoon/dochter.