Stad College

Goedkoop software bestellen

Slim!

Stad College heeft de mogelijkheid voor leerlingen en ouders om goedkoop legale software aan te schaffen. Dat gaat via de stichting SLIM. Leerlingen en ouders kunnen onder bepaalde voorwaarden software bestellen via deze site. Dat kun je zelfstandig doen, zonder dat de school er iets voor hoeft te regelen. Je mag de software alleen gebruiken zolang je op school zit. Je mag de software niet kopiëren of doorverkopen. De leerling en zijn of haar ouders zijn verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de software die is gekocht via SLIM.

inlogprocedure:
ga naar www.peppels.net
klik rechtsboven op ‘log in’
vul de gegevens op de volgende manier in:
– inlog is voor en achternaam aan elkaar vast, kleine letters, zonder tussenvoegsel (zoals je ook in ELO/Peppels inlogt). Dus bijvoorbeeld Piet Jansen wordt pietjansen
– wachtwoord: je eigen opgegeven wachtwoord voor Peppels

Ben je je inloggegevens kwijt? Dan kun je een mail sturen aan s.william@hetbaken.nl

Eenmaal ingelogd op Peppels.net klik je op het tabblad ‘Materiaal’. Zoek naar het ‘vak’ Slim.nl bestellen. Dan kun je een link openen naar de website van Slim.nl en jouw bestelling plaatsen. Vergeet niet uit te loggen na het bestellen!