Stad College

Doorgeven van wijzigingen

Het is belangrijk dat wijzigingen in adres, bereikbaarheid en gezondheid van leerlingen doorgegeven worden aan onze Leerlingenadministratie. We communiceren voornamelijk tot alleen nog maar digitaal, dus is het van groot belang dat wij altijd op de hoogte zijn van het mailadres van ouders/verzorgers. Het wijzigingsformulier is nu vanaf de website te downloaden.

Hoe wijziging doorgeven?
U kunt dit formulier gebruiken om wijzigingen door te geven voor alle leerlingen van Stad College.
Het informatieformulier kan digitaal ingevuld worden, daarna uitprint en voorzien van handtekening (kostenloos) opgestuurd worden naar onze Leerlingenadministratie.

Het Baken Almere, t.a.v. de leerlingenadministratie, Postbus 10015, 1301 AA  Almere.

Wij zorgen ervoor dat deze mutatie wordt verwerkt en de mentor en andere belanghebbenden op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen.

Deze formulieren liggen ook bij de receptie van Stad College.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Leerlingenadministratie 036-845 23 61