Stad College

Spijbelen

Spijbelen
Als wij constateren dat je spijbelt, moet je de gemiste lessen dubbel inhalen. De conciërges kunnen je dan ondersteunende taken laten doen. Ook brengen we je ouders én de leerplichtambtenaar van de gemeente Almere op de hoogte. Bij herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim neemt de leerplichtambtenaar maatregelen.