Stad College

Afwezigheid en te laat komen

Afwezigheid en te laat komen
Als je te laat op school komt moet je je bij de receptie melden.

We houden per lesuur bij of je wel of niet aanwezig bent. Dit zie je terug in SOM en er wordt een e-mail naar ouders/verzorgers gestuurd. Ben je zonder het te melden afwezig, bijvoorbeeld bij een toets? Dan kunnen we dit aanmerken als onwettig verzuim en kun je bijvoorbeeld voor die gemiste toets een 1,0 krijgen. Je hebt dan de herkansing nodig om het cijfer te verbeteren. Zie voor vmbo leerjaar 3 en 4 ook het examenreglement. Deze vind u hier: Examenreglement het Baken 2020-2021

Wij hebben over spijbelgedrag nauw contact met de leerplichtambtenaar en zelfs een preventief spreekuur op school. Als je minder dan een kwartier te laat komt, ga je naar de receptie om daar een ‘te laat-briefje’ te halen. Met dit briefje ga je naar de les. Ben je later dan een kwartier, dan ga je naar het opvanglokaal en dan wordt het uur op ‘onbekend afwezig’ genoteerd. Deze tijd dient dubbel te worden ingehaald. Bij een blokuur mag je wel naar de les maar zal het eerste uur ook dubbel moeten worden ingehaald.

Als je te laat bent, dan meld je je standaard de volgende lesdag vóór 8.30 uur in de hal bij de pedagogisch medewerker. Kun je dit wegens ziekte niet nakomen? Dan maak je, als je weer beter bent, meteen een nieuwe afspraak bij de pedagogisch medewerker. Kom je de eerstvolgende schooldag niet opdagen dan dien je een extra uur na te blijven in het opvanglokaal. Kom je 3 keer te laat in korte tijd, dan legt de pedagogisch medewerker een extra maatregel op van een uur nablijven in het opvanglokaal. Ouders worden hier altijd van op de hoogte gesteld.