Stad College

Afwezigheid en te laat komen

Afwezigheid en te laat komen
Als je te laat op school komt moet je je bij de receptie melden.

We houden per lesuur bij of je al dan niet aanwezig bent. Dit zie je terug in SOM en er wordt een sms of e-mail naar ouders/verzorgers gestuurd. Ben je zonder het te melden afwezig, bijvoorbeeld bij een toets? Dan kunnen we dit aanmerken als onwettig verzuim en kun je bijvoorbeeld voor die gemiste toets een 1,0 krijgen. Je hebt dan de herkansing nodig om het cijfer te verbeteren. Zie voor vmbo leerjaar 3 en 4 ook het examenreglement. Deze is te downloaden via onze website www.hetbaken.nl.

Wij hebben over spijbelgedrag nauw contact met de leerplichtambtenaar en zelfs een preventief spreekuur op school. Als je minder dan een kwartier te laat komt, ga je naar de les en zal de docent je als ‘te laat’ noteren. Ben je later dan een kwartier, dan ga je naar de receptie en dan wordt het uur op ‘afwezig’ genoteerd. Je mag na 45 minuten naar binnen voor het tweede deel van de les.
Als je te laat bent, dan meld je je standaard de volgende lesdag vóór 8.00 uur in de aula bij de directeur/hoofdconciërge. Kun je dit wegens ziekte niet nakomen? Dan maak je, als je weer beter bent, meteen een nieuwe afspraak bij je mentor. Kom je vaak te laat, dan legt de teammanager een maatregel op en volgt er een gesprek met je ouders.