Stad College

Absentie, ziek- en betermelden

Leerlingen tot 18 jaar dienen door hun ouders ziek gemeld te worden. Ziekmeldingen moeten ’s morgens tussen 08.15 en 09.00 uur telefonisch doorgegeven worden op telefoonnummer:

Stad College  036 – 530 72 18

Wordt de telefoon niet opgenomen, dan kunt u mailen naar absentie-bsc@hetbaken.nl
Elke dag willen wij een bericht van het thuisfront of de leerling nog ziek is of niet, zodat onze administratie op orde blijft.

Als je ziek wordt tijdens de schooldag dan meld je je af bij de dienstkamer/receptie. Daar bel je naar je ouders/verzorgers en geeft de telefoon aan de baliemedewerker. Pas als er akkoord is van je ouders/verzorgers, kun je naar huis gaan.
Voor een bezoek aan een specialist moet je vooraf verlof aanvragen bij de teammanager. Dit kan via het formulier; aanvraagformulier verlof/dokter etc. Hiervan krijg je dan een schriftelijke bevestiging (mail).

Voor een plotseling bezoek aan de huisarts moet je je vooraf melden bij de receptie. Je vult dat in op de (groene) absentiekaart, die je moet laten ondertekenen door je ouders. Betermelden doe je altijd schriftelijk bij de receptie met de (groene) absentiekaart, welke BINNEN DRIE WERKDAGEN ondertekend ingeleverd moet worden. Ben je langdurig ziek, dan zorgen we er samen met je ouders voor dat je zo veel mogelijk onderwijs kunt blijven volgen en contact houdt met school. Bij veel ziekteverzuim is het gebruikelijk dat dit overlegd wordt met de GGD-arts.

Zorg er voor dat je altijd één reserve (groene) absentiekaart thuis hebt.