Stad College

Absentie, ziek- en betermelden

Leerlingen tot 18 jaar dienen door hun ouders ziek gemeld te worden. Ziekmeldingen moeten ’s morgens tussen 08.15 en 09.00 uur worden doorgegeven per e-mail.

Wilt u een ziekmelding of afspraak doorgeven via de e-mail dan kunt u e-mailen naar absentie-bsc@hetbaken.nl. Ook kunt u uw bericht doorgeven via de absentielijn, deze is te bereiken via het reguliere telefoonnummer 036-5307207 optie 1 of u kunt direct bellen naar 036-5307218. Mocht Wordt de telefoon niet beantwoord worden kunt u alsnog e-mailen of een voicemail bericht achterlaten. Houdt u er rekening mee dat u in het voicemail bericht duidelijk de voornaam, achternaam, en bij een medische afspraak het tijdstip benoemd.

Elke dag willen wij een bericht van het thuisfront of de leerling nog ziek is of niet, zodat onze administratie op orde blijft.
Als je ziek wordt tijdens de schooldag dan meld je je af bij de teamleider. Daar bel je naar je ouders/verzorgers en geeft de telefoon aan de baliemedewerker. Pas als er akkoord is van je ouders/verzorgers, kun je naar huis gaan.
Buitengewoon verlof moet je ook aanvragen bij de teammanager. Dit kan via het formulier; aanvraagformulier verlof/dokter etc. Dit formulier is ook af te halen bij de receptie. Hiervan krijgen jij en je ouders een schriftelijke bevestiging via de e-mail.

Voor een plotseling bezoek aan de huisarts moeten je ouders je vooraf afmelden via de absentie- mail of telefoon. Ben je langdurig ziek, dan zorgen we er samen met je ouders voor dat je zo veel mogelijk onderwijs kunt blijven volgen en contact houdt met school. Bij veel ziekteverzuim is het gebruikelijk dat dit overlegd wordt met de GGD-arts.

Wanneer u op tijd doorgeeft dat uw zoon/dochter een afspraak heeft of ziek is, voorkomen we dat u een e-mail krijgt over afwezigheid. Niet geoorloofde absentie (spijbelen) dient dubbel te worden ingehaald en telt net als ‘te laat’ mee in het overzicht voor leerplicht.