Stad College

Dyslexie

Dyslexiecoach
Leerlingen met lees- en spellingproblemen hebben extra ondersteuning en oefening nodig om het lezen en spellen te verbeteren. Maar voor leerlingen met dyslexie is dat niet genoeg. Ondanks alle extra inspanningen raken zij hun dyslexie nooit kwijt. Daarom is het belangrijk leerlingen al in een vroeg stadium zelfredzaam te maken en hen te leren omgaan met dyslexie. De dyslexiecoach kan leerlingen hierbij helpen.
Op Stad College gaan we ervan uit dat binnen het voortgezet onderwijs dyslexie niet meer remedieerbaar is. Onze hulp richt zich dus vooral op het ermee om leren gaan. Leerlingen met dyslexie kunnen, indien zij hiermee instemmen, worden begeleid door een dyslexiecoach. Dit is een docent die als coach verbonden is aan een dyslectische leerling. De dyslexiecoach richt zich primair op het zelfredzaam maken van leerlingen met dyslexie. Zij coacht de leerlingen in het voor zichzelf opkomen in nieuwe situaties en in het zich bewust worden van de hulpmiddelen, de ondersteuning of de strategieën waarmee ze het meest geholpen zijn. Ook is zij een aanspreekpunt voor docenten die vragen hebben over dyslexie of de faciliteiten die nodig zijn voor een dyslectische leerling.
Er is geen sprake van individuele bijles. De frequentie van het contact tussen dyslexiecoach en leerling hangt af van de begeleidingsbehoeften van een leerling en de zwaarte van de dyslexie (categorie).

Dyslexiescreening
Indien er gegronde redenen zijn om te vermoeden dat een leerling dyslexie heeft, kan de dyslexiecoach een dyslexie screening test afnemen. Deze test toont niet aan of een leerling dyslexie heeft of niet. Deze test geeft alleen aan of een leerling in de risicogroep valt. Indien dit zo is, verwijzen wij de leerling voor verder onderzoek door naar een praktijk die dyslexieonderzoeken kan uitvoeren. Hieruit zal dan blijken of er sprake is van dyslexie. Dit naar aanleiding van de verscherpte eisen die gesteld worden aan dyslexieonderzoek door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voor wie is het?
– Leerling met dyslexie (in het bezit van een TV-kaart) die hulp wil.
– Leerling bij wie het vermoeden bestaat van dyslexie.

Waar is het?
De dyslexiecoach Merel Satimin maakt op verzoek afspraken.

Helpdesk dyslexie
Voor ouders, maar ook voor mensen uit het onderwijs, remedial teachers, zorgverleners en andere betrokkenen is er sinds kort de Helpdesk Dyslexie.
De helpdesk is opgezet door Balans, de vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen. Balans zet zich via het Steunpunt Dyslexie in voor maximale begeleiding van kinderen met dyslexie. Binnenkort zijn folders verkrijgbaar over dyslexieprotocollen voor de onder- en bovenbouw van het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs, waarvan de laatste twee net nieuw zijn. Ook is een stappenplan communicatie ouders en leerkrachten in de maak.

Helpdesk Dyslexie, telefoon : 030-225 50 52 (elke werkdag van 9.30 tot 13.00 uur, donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur) of per email: steunpuntdyslexie@balansdigitaal.nl
Zie ook: Steunpunt dyslexie