Stad College

Passend Onderwijs

Passend onderwijs betekent dat het kind zo veel mogelijk binnen regulier onderwijs geplaatst wordt. Als er extra ondersteuningsbehoefte zijn, wordt er zo veel mogelijk binnen de reguliere mogelijkheden gekeken om dit op te lossen. Bureau passend onderwijs kan hierbij ondersteunend en adviserend zijn. Indien een leerling ondersteuningsbehoeften heeft die niet passend zijn binnen het aanbod van Stad College, dan gaan wij met leerling, ouders en passend onderwijs op zoek naar een passende school.

Voor meer informatie zie: Passend onderwijs