Stad College

Voortgezet onderwijs ABC

Aanmelden
Als je voor een middelbare school hebt gekozen, moet je je ook nog opgeven bij die school. Dat kan met een aanmeldingsformulier. Aanmeldingsformulieren voor 1e jaars leerlingen zijn op de volgende wijze te verkrijgen:
* aanvragen per e-mail 
* aanvragen per telefoon, 036 – 845 23 61
* ophalen bij de receptie van de betreffende school
* downloaden en printen via onze website.
* op de Informatieavond (di. 31 oktober 2017) of Open Dag (dinsdag 17 februari 2018)

Agenda
Bij de middelbare school hoort ook een agenda. In je agenda schrijf je je huiswerk op, je cijfers, maar het is natuurlijk ook leuk om je vriendjes en vriendinnetjes er in te laten schrijven. Je huiswerk schrijf je trouwens niet op de dag dat je het krijgt, maar op de dag dat je het af moet hebben.

Aula
In de brugklas eet je niet meer thuis, maar op school! Meestal doe je dit in de aula, samen met alle andere scholieren.

Bel
Op de basisschool ben je gewend dat je naar huis mag als de bel gaat. Op de middelbare school betekent de bel dat het tijd is voor de volgende les. Als de bel gaat, pak je dus wel vaak je spullen: niet om naar huis te gaan, maar naar de volgende les!

Blokuur
Je volgt twee dezelfde lessen achter elkaar. Bijvoorbeeld twee uur wiskunde.

Cijfers
Als je op de middelbare school een toets of een overhoring maakt, krijg je daar een cijfer tussen de nul en de tien voor. Het ene cijfer telt zwaarder dan het andere. Alle cijfers die je haalt, tellen uiteindelijk altijd mee voor je rapport. Ook taakgerichtheid, zelfstandig werken en omgangsvormen worden beoordeeld met een onvoldoende, matig of voldoende.

CKV
CKV betekent culturele en kunstzinnige vorming. Dit is een vak wat je op de middelbare school krijgt. Het vak is bedoeld om je kennis te laten maken met allerlei soorten kunst: van dans tot tekenen.

Conciërge
Tsja, wat doet een conciërge eigenlijk niet? Van banden plakken tot kapotte kluisjes repareren, hij kan het allemaal! Maar hij houdt ook in de gaten wie er allemaal te laat komen en wat er gaande is binnen de school.

Decaan
Wat wil je later worden en welke studie wil je na de middelbare school gaan doen? De decaan helpt je antwoord te geven op deze vragen.

Eindexamen
Je sluit je middelbare school af met je eindexamen. Je eindexamen is per vak een grote toets over alles wat je geleerd hebt tijdens je middelbare school. Als je slaagt voor je examen, dan krijg je een diploma. Hiermee kun je verder gaan leren of gaan werken afhankelijk van je vooropleiding.

Faalangst
Heb je het ook wel eens meegemaakt: je hebt heel hard voor een overhoring geleerd en op het moment dat je hem krijgt, ben je ineens alles vergeten. Sommige kinderen zien zo tegen een overhoring op dat ze hier altijd last van hebben. Dit heet faalangst. Denk je dat jij last hebt van faalangst? Vertel het dan aan je mentor. Jullie kunnen dan samen nadenken over oplossingen als je een toets moet maken. Zo kan je bijvoorbeeld een faalangsttraining krijgen op Stad College.

Fiets
Bij uitstek het beste vervoersmiddel om je van huis naar school voort te bewegen. Vervelend als het regent, heerlijk als de zon schijnt.

Geodriehoek   
Als je naar de middelbare school gaat, moet je er een aanschaffen. Het is een driehoekige liniaal en je gebruikt hem speciaal voor wiskunde.

Kaften
Elke dag draag je een stapel boeken mee in je schooltas. Om deze boeken netjes te houden, doe je daar kaftpapier omheen. Dat is speciaal papier om je boeken te beschermen tegen scheuren of ezelsoren. In de winkel heb je heel veel soorten kaftpapier, dus zoek een leuk printje uit!

Kanjertraining
In alle eerste klassen krijg je in de eerste periode de zogenaamde kanjertraining. Deze training
heeft als belangrijkste doel: op een goede manier met elkaar leren omgaan. De training bestaat uit tien bijeenkomsten van twee lesuren (een zogenaamd blokuur). Aan het begin van het schooljaar worden jij en je ouders uitgebreid geïnformeerd over de inhoud van de training.

Kloosterdagen
Elk schooljaar organiseert de sectie Levensbeschouwing voor een kleine groep leerlingen uit leerjaar 4 een bijzondere kennismaking met het kloosterleven. Tijdens deze drie dagen houd je
je bezig met vragen over geloof, zingeving en identiteit. Je bezint je op wie je bent en wie je wilt zijn. De Kloosterdagen vinden plaats op gewone lesdagen en de kosten worden grotendeels door middel van subsidies gedekt. We selecteren op grond van motivatie. Naast toestemming van je ouders is ook toestemming van je mentor en teammanager vereist. Uiteraard moet je zelf zorgen dat je de opgelopen lesachterstand inhaalt.

Kluisje
Als je op school bent, hangt jouw jas nu nog gewoon aan de kapstok. Op de middelbare school kun je vaak een kluisje huren. Dat is niet alleen handig om je jas veilig in op te bergen, maar ook als je een zware tas hebt. Kijk op je rooster welke vakken je voor de pauze hebt. Je kunt de boeken van na de pauze dan in je kluisje stoppen. Je tas voelt nu een stuk lichter aan én in de pauze wissel je je boeken weer gewoon om!

Leerweg
Op het vmbo heb je verschillende niveaus. Die heten leerwegen. Bij de ene leerweg leer je meer met je handen, bij de andere met je hoofd.

LO
LO staat voor Lichamelijke Opvoeding. Dat klinkt heel spannend, maar het is eigenlijk gewoon een duur woord voor gym. Als je een uurtje LO hebt, moet je dus je gymkleren meenemen.

Mentor
Op de middelbare school krijg je bij ieder vak een andere leerkracht. Maar er is één leerkracht die je wat vaker tegen zult komen: je mentor. Iedere klas heeft een eigen mentor. Bij hem kun je terecht met vragen en andere belangrijke schoolzaken. En vooral die eerste weken in de brugklas zal hij of zij je veel uitleggen over alle nieuwe dingen die je moet weten!

Oecumene
Stad College is een oecumenische school. Een school dus met een christelijke achtergrond. Hoe je dat merkt? Bijvoorbeeld in de vieringen van christelijke feestdagen zoals Pasen en Kerstmis of tijdens de bezinningsmomenten in de klas. We staan ook open voor mensen met andere denkbeelden. Zo bezoeken we in het eerste jaar een katholieke kerk en in het tweede jaar een moskee. Naderhand praten we over de verschillen. Als je wilt, kun je in het derde of vierde jaar drie dagen proeven van het kloosterleven tijdens de Kloosterdagen.

Open Dag

Tijdens een Open Dag neem je een kijkje op de middelbare school. Een Open Dag is bedoeld om kennis te maken met een school en te kijken of die school bij je past. Het is altijd handig om je goed voor te bereiden op een Open Dag. Bedenk wat je allemaal belangrijk vindt als je een nieuwe school uitkiest.

Passer
Een passer koop je als je naar de middelbare school gaat. Je kunt er mooie cirkels mee tekenen, zonder dat je daar een bloempot bij nodig hebt. Je gebruikt je passer tijdens wiskunde en tekenen.

Rooster  
In de eerste week op de middelbare school, krijg je een rooster. Hierop staat welk uur je in welk lokaal moet zijn, welk vak je krijgt en wie je les geeft. Zorg dat je je rooster elke dag bij je hebt (plak het in je agenda!) , want zonder rooster weet je niet waar je naartoe moet. Via internet kun je elke dag je rooster bekijken.

Roosterwijziging   
Soms verandert er iets in je rooster. Dit noemen ze een roosterwijziging. Dat kan voor langere tijd zijn: voortaan heb je op maandag het derde uur les in een ander lokaal. Maar een roosterwijziging is ook wel eens voor één keer: je leraar Nederlands is ziek, dus die lessen vallen deze week uit. Deze roosterwijzigingen staan vermeld op het roosterbord in de school en op de website van de school.

Schooltas
Een goede schooltas is erg belangrijk als je naar de middelbare school gaat. Koop er één die stevig is, goed tegen regen en wind kan en je met twee banden op je rug kunt doen. Een tas die je met een band over je schouder draagt lijkt misschien stoer. Maar de rugpijn die je ervan krijgt is dat een stuk minder prettig.

Teammanager
Een conrector wordt op Het Baken een teammanager genoemd. Een teammanager zit in de directie van de middelbare school. Als je er vaak uit wordt gestuurd, moet je je bij de teammanager melden. Die zie je dus liever niet te vaak.

Schoolpas
Aan het begin van ieder schooljaar ontvang je je eigen StadcollegePas. Die heb je onder andere nodig om boeken te lenen in de mediatheek, om te kopiëren of te printen in de vaklokalen en om toegang te krijgen tot schoolfeesten. Raak je je pas kwijt, dan moet je een nieuwe bestellen bij de receptie.

Schoolexamens
Als je in het laatste jaar van de middelbare school (het examenjaar) zit, krijg je geen proefwerken/ toetsen meer, maar schoolexamens. De schoolexamens die je in je examenjaar maakt, tellen voor de helft mee met je eindexamen. Het is dus belangrijk dat je daar goede cijfers voor haalt.

Spijbelen
Als wij constateren dat je spijbelt, moet je de gemiste lessen dubbel inhalen. De conciërges kunnen je dan ondersteunende taken laten doen. Ook brengen we je ouders én de leerplichtambtenaar van de gemeente Almere op de hoogte. Bij herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim neemt de leerplichtambtenaar maatregelen.

Vakantie
Wist je al dat de vakantie op de middelbare school een paar weken langer duurt dan op de basisschool? Niets om over te klagen dus!

Vakken
Op de middelbare school heb je niet de hele dag les van dezelfde leerkracht. De meeste vakken worden door verschillende leerkrachten gegeven en in verschillende lokalen. Daarom pak je na elk vak je spullen weer in om naar de volgende les te gaan.

Vmbo
Ook vmbo is een schoolsoort. Het betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en duurt vier jaar.