Stad College

Voortgezet onderwijs ABC

Aanmelden
Als je voor een middelbare school hebt gekozen, moet je je ook nog opgeven bij die school. Dat kan met een aanmeldingsformulier. Aanmeldingsformulieren voor 1e jaars leerlingen zijn op de volgende wijze te verkrijgen:
* aanvragen per e-mail 
* aanvragen per telefoon, 036 – 530 72 07
* ophalen bij de receptie van de betreffende school
* downloaden en printen via onze website.

Agenda
Bij de middelbare school hoort ook een agenda. In je agenda schrijf je je huiswerk op, je cijfers, maar het is natuurlijk ook leuk om je vriendjes en vriendinnetjes er in te laten schrijven. Je huiswerk schrijf je trouwens niet op de dag dat je het krijgt, maar op de dag dat je het af moet hebben.

Aula
In de brugklas eet je niet meer thuis, maar op school! Meestal doe je dit in de aula, samen met alle andere scholieren.

Bel
Op de basisschool ben je gewend dat je naar huis mag als de bel gaat. Op de middelbare school betekent de bel dat het tijd is voor de volgende les. Als de bel gaat, pak je dus wel vaak je spullen: niet om naar huis te gaan, maar naar de volgende les!

Blokuur
Je volgt twee dezelfde lessen achter elkaar. Bijvoorbeeld twee uur wiskunde.

Cijfers
Als je op de middelbare school een toets, een praktische opdracht of een overhoring maakt, krijg je daar een cijfer tussen de nul en de tien voor. Het ene cijfer telt zwaarder dan het andere. Alle cijfers die je haalt, tellen uiteindelijk altijd mee voor je rapport. Ook taakgerichtheid, zelfstandig werken, omgangsvormen en je inzet bij gym worden beoordeeld met een onvoldoende, matig of voldoende.

CKV
CKV betekent culturele en kunstzinnige vorming. Dit is een vak wat je op de middelbare school krijgt. Het vak is bedoeld om je kennis te laten maken met allerlei soorten kunst: van dans tot tekenen.

Conciërge
Tsja, wat doet een conciërge eigenlijk niet? Van banden plakken tot kapotte kluisjes repareren, hij kan het allemaal! Maar hij houdt ook in de gaten wie er allemaal te laat komen en wat er gaande is binnen de school.

Decaan
Wat wil je later worden en welke studie wil je na de middelbare school gaan doen? De docent helpt je antwoord te geven op deze vragen.

Device
Veel scholen werken nu ook met digitale leermiddelen. Het is belangrijk dat je naast je (werk)boeken ook altijd een volledig opgeladen device bij je hebt. Afhankelijk van de school die je kiest kan het zijn dat je met een Ipad, laptop of macbook werkt. Op Stad College werken we met Ipads.

Eindexamen
Je sluit je middelbare school af met je eindexamen. Je eindexamen is per vak een grote toets over alles wat je geleerd hebt tijdens je middelbare school. Als je slaagt voor je examen, dan krijg je een diploma. Hiermee kun je verder gaan leren of gaan werken afhankelijk van je vooropleiding.

Faalangst
Heb je het ook wel eens meegemaakt: je hebt heel hard voor een toets geleerd en op het moment dat je hem krijgt, ben je ineens alles vergeten. Sommige kinderen zien zo tegen een toets op dat ze hier altijd last van hebben. Dit heet faalangst. Denk je dat jij last hebt van faalangst? Vertel het dan aan je mentor. Jullie kunnen dan samen nadenken over oplossingen als je een toets moet maken. Zo kan je bijvoorbeeld een faalangsttraining krijgen op Stad College.

Fiets
Dit is het beste vervoersmiddel om je van huis naar school voort te bewegen. Vervelend als het regent, heerlijk als de zon schijnt.

Geodriehoek   
Als je naar de middelbare school gaat, moet je er een aanschaffen. Het is een driehoekige liniaal en je gebruikt hem speciaal voor wiskunde.

GPL
Op Stad College vinden we het belangrijk dat leerlingen ook onderwijs op maat krijgen. Dit doen wij door middel van gepersonaliseerd leren. Elke leerling heeft 3-5 GPL lessen in zijn/haar rooster. Je kiest per periode voor welke vakken jij je wilt inschrijven voor GPL. Als je bijvoorbeeld wiskunde moeilijk vindt, kun je een extra uur wiskunde volgen door je in te schrijven voor GPL. Wanneer je heel goed in wiskunde bent en je meer uitdaging wilt kun je hetzelfde doen.

Havo

Naast de leerwegen van het VMBO bieden wij vanaf het schooljaar 2020-2021 ook onderwijs aan op het HAVO.

Kluisje
Als je op school bent, hangt jouw jas nu nog gewoon aan de kapstok. Op de middelbare school kun je vaak een kluisje huren. Dat is niet alleen handig om je jas veilig in op te bergen, maar ook als je een zware tas hebt. Kijk op je rooster welke vakken je voor de pauze hebt. Je kunt de boeken van na de pauze dan in je kluisje stoppen. Je tas voelt nu een stuk lichter aan én in de pauze wissel je je boeken weer gewoon om!

Leerweg
Op het vmbo heb je verschillende niveaus. Die heten leerwegen. Bij de ene leerweg leer je meer met je handen, bij de andere met je hoofd.

Lestijden
Lesdagen starten op Stad College om 09:00 uur. Dit betekend dat je om 09:00 uur in het leslokaal moet zitten. De laatste les kan tot 16:40 uur duren. Dit betekend dat je tussen 09:00 uur en 16:40 uur beschikbaar moet zijn voor school.

LO
LO staat voor Lichamelijke Opvoeding. Dat klinkt heel spannend, maar het is eigenlijk gewoon een duur woord voor gym. Wanneer je LO hebt, moet je dus je gymkleren en gymschoenen meenemen.

Mentor
Op de middelbare school krijg je bij ieder vak een andere leerkracht. Maar er is één leerkracht die je wat vaker tegen zult komen: je mentor. Iedere klas heeft een eigen mentor. Bij de mentor kun je terecht met vragen en andere belangrijke schoolzaken. Vooral die eerste weken in de brugklas zal hij of zij je veel uitleggen over alle nieuwe dingen die je moet weten!

Oecumene
Stad College is een oecumenische school. Een school dus met een christelijke achtergrond. Hoe je dat merkt? Bijvoorbeeld in de vieringen van christelijke feestdagen zoals Pasen en Kerstmis of tijdens de bezinningsmomenten in de klas. We staan ook open voor mensen met andere denkbeelden. Hier geven we op verschillende manieren vorm aan.

Open Dag

Tijdens een Open Dag neem je een kijkje op de middelbare school. Een Open Dag is bedoeld om kennis te maken met een school en te kijken of die school bij je past. Het is altijd handig om je goed voor te bereiden op een Open Dag. Bedenk wat je allemaal belangrijk vindt als je een nieuwe school uitkiest.

Opstromen
Wanneer je een KB advies hebt gekregen van de basisschool, maar je blijkt erg goed te zijn in engels, kun je voor dat vak opstromen naar een hoger niveau. Wanneer je voor alle vakken goede cijfers hebt en de juiste werkhouding, kun je zelfs volledig opstromen. Dit kan in periode 4 van leerjaar 2.

Passer
Een passer koop je als je naar de middelbare school gaat. Je kunt er mooie cirkels mee tekenen, zonder dat je daar een bloempot bij nodig hebt. Je gebruikt je passer tijdens wiskunde en tekenen.

Periode
Elk schooljaar op Stad College bestaat uit 4 periodes. Een periode duurt 6-8 weken. We sluiten elke periode af met toetsen en een slotweek. In de slotweek heb je reguliere lessen, maar er is ook gelegenheid om werk in te halen (als je een geldige reden hebt waarom je het hebt gemist). Daarnaast worden er ook activiteiten georganiseerd die in het verlengde liggen van je lessen, die in het teken staan van burgerschap of die je sociale vaardigheden kunnen vergroten.

PBS
Wij vinden het belangrijk om vanuit een positieve insteek met elkaar om te gaan. Zowel in de lessen als in de pauzes. Dit betekend dat ons team zich altijd probeert te focussen op dat wat goed gaat en je proberen te helpen bij wat minder goed gaat.

Portfoliogesprekken
Aan het einde van elke periode vinden wij het belangrijk dat een leerling zelf presenteert hoe hij/zij zich heeft ontwikkeld in die periode. Wat is er goed gegaan, , en hoe heb je dat bereikt, wat kan er beter en hoe ga je dat bereiken.

Rooster  
In de eerste week op de middelbare school, krijg je een rooster. Hierop staat welk uur je in welk lokaal moet zijn, welk vak je krijgt en wie je les geeft. De roosters van alle klassen van Stad College zijn ook te vinden in Zermelo. Zorg dat je je rooster elke dag controleert, want zonder rooster weet je niet waar je naartoe moet. Via internet kun je de online versie van Zermelo bekijken.

Roosterwijziging   
Soms verandert er iets in je rooster. Dit noemen ze een roosterwijziging. Dat kan voor langere tijd zijn: voortaan heb je op maandag het derde uur les in een ander lokaal. Maar een roosterwijziging is ook wel eens voor één keer: je leraar Nederlands is ziek, dus die lessen vallen deze week uit. Het is daarom belangrijk dat je elke dag voor 08:00 uur je rooster controleert. Ververs de pagina altijd eerst even.

Schooltas
Een goede schooltas is erg belangrijk als je naar de middelbare school gaat. Koop er één die stevig is, goed tegen regen en wind kan en je met twee banden op je rug kunt doen. Een tas die je met een band over je schouder draagt lijkt misschien stoer. Maar de rugpijn die je ervan krijgt is dat een stuk minder prettig.

Teamleider
Een teamleider zit in de directie van de middelbare school.  Een teamleider is een soort mentor voor de docenten. Op Stad College zijn er 2 teamleiders. De docenten zijn dan ook in twee teams verdeeld. Als jouw mentor in team 1 zit dan is de teamleider ook jouw teamleider. Als je te vaak in problemen komt, moet je je bij de teamleider melden.

Schoolklimaat
Dit is de sfeer op school. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling zich prettig voelt op school. Om dit te bereiken is het belangrijk dat leerlingen en teamleden de schoolregels naleven en respectvol met elkaar omgaan. Dit betekent dat we complimenten geven wanneer het goed gaat en corrigeren waar nodig. We verwachten dat leerlingen verzoeken en aanwijzingen van teamleden opvolgen.

Schoolpas
Aan het begin van ieder schooljaar ontvang je je eigen Stad College pas. Die heb je onder andere nodig om je locker in te kunnen, om te printen in de vaklokalen en om toegang te krijgen tot schoolfeesten. Raak je je pas kwijt, dan moet je een nieuwe aanvragen bij jouw mentor. De kosten voor een nieuwe schoolpas zijn 10 euro.

Schoolexamens
Als je in het laatste jaar van de middelbare school (het examenjaar) zit, krijg je geen proefwerken/ toetsen meer, maar schoolexamens. We korten dit vaak af met SE. De schoolexamens die je in je examenjaar maakt, tellen voor de helft mee met je eindexamen. Het is dus belangrijk dat je daar goede cijfers voor haalt.

Spijbelen
Als wij constateren dat je spijbelt noemen we dat ongeoorloofd verzuim. Je moet de gemiste lessen dubbel inhalen. De pedagogisch medewerker zal jou en jouw ouders informeren over de maatregelen. Je meldt je de volgende schooldag om 08:00 uur en moet je elk gespijbeld uur dubbel inhalen. Ook brengen we de leerplichtambtenaar van de gemeente Almere op de hoogte. Bij herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim neemt de leerplichtambtenaar maatregelen.

Te laat
Wanneer je te laat komt moet je een te laat briefje halen bij de receptie. Zonder briefje wordt je niet toegelaten in de les. Elke keer wanneer je te laat komt, moet jij je de volgende dag om 08:00 melden en een uur nablijven.

Vakantie
Wist je al dat de vakantie op de middelbare school een paar weken langer duurt dan op de basisschool? Niets om over te klagen dus!

Vakken
Op de middelbare school heb je niet de hele dag les van dezelfde leerkracht. De meeste vakken worden door verschillende leerkrachten gegeven en in verschillende lokalen. Daarom pak je na elk vak je spullen weer in om naar de volgende les te gaan.

Verzuim
Dit betekent dat je niet aanwezig bent op school. Heb je hier een geldige reden voor (bijvoorbeeld een doktersafspraak) dan heet dit geoorloofd verzuim. Je ouders moeten dit van te voren aangeven. Dit kan via een briefje die je bij de receptie kunt ophalen. Wanneer je zonder geldige reden afwezig bent heet dit ongeoorloofd verzuim oftewel spijbelen.

Vmbo
Ook vmbo is een schoolsoort. Het betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs en duurt vier jaar.