Stad College

Aanmelden

Aanmelden

Heb jij je al ingeschreven voor de middelbare school?
Hier lees je precies hoe je je kunt inschrijven bij ons op school.

Inschrijfformulieren leerjaar 1 zijn op de volgende wijze te verkrijgen:

Digitale aanmeldingsformulieren: Print het digitale aanmeldingsformulier uit en vul hem in, stuur het ingevulde formulier vervolgens per post met o.a. kopie identiteitsbewijs én Pre Adviesformulier van de basisschool naar het aangegeven adres onderaan het formulier:

Aanmeldformulier Vakcollege Leerjaar 1
Aanmeldformulier Vakcollege Leerjaar 2 en 3

Meer informatie over het aanmeldingstraject: Leerjaar 1

 • Officiële inschrijftermijn voor leerlingen voor leerjaar 1 sluit op 1 maart 2019.
 • Je ouders/verzorgers ontvangen een bevestigingsbrief van onze Leerlingenadministratie.
 • In maart controleert de Leerlingenadministratie de aanmeldingsgegevens bij de basisschool.
 • Indien je ouders voor eind mei geen bericht hebben ontvangen, kun je ervan uitgaan dat je bent geplaatst in de stroom die door de basisschool is aangegeven.
 • In april en mei bezoeken wij de basisscholen en worden alle aangemelde leerlingen besproken. Op deze wijze kunnen ze in juiste klassen ingedeeld worden.
 • Je ouders ontvangen eind juni een bevestigingsbrief over de stroom, klas en gebouw waarin je bent geplaatst.
 • Begin juli vindt de kennismakingsochtend plaats. Leerlingen maken kennis met elkaar en ontvangen informatie over de start van het schooljaar.
 • In de week van 3 september 2019 start het nieuwe schooljaar.

Leerjaar 2, 3 en 4 vmbo (mavo, kbl en bbl):

 • Officiële inschrijftermijn voor leerlingen vanaf leerjaar 2 sluit op 1 april 2019. Je ontvangt een bevestigingsbrief van onze Leerlingenadministratie.
 • De school van herkomst wordt verzocht informatie aan te leveren over jou.
 • Mevrouw R. Julen of meneer T. Schopmeijer en/of de teammanager koppelt aan jou en je ouders terug of plaatsing mogelijk is.
 • Er volgt een afspraak voor een intakegesprek.
 • Eind juni krijg je de bevestiging van plaatsing, tevens wordt vermeld wanneer je op school verwacht wordt voor een kennismakingsbijeenkomst.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Mevrouw R. Julen of meneer T. Schopmeijer (036 – 530 72 07)

Om in te schrijven voor leerjaar 2 en hoger kun je contact opnemen met:

 • Mevrouw R. Julen of meneer T. Schopmeijer op telefoonnummer 036 – 530 72 07