Stad College

Aanmelden

Aanmelden

Heb jij je al ingeschreven voor de middelbare school?
Hier lees je precies hoe je je kunt inschrijven bij ons op school.

Inschrijfformulieren leerjaar 1 zijn op de volgende wijze te verkrijgen:

Digitale aanmeldingsformulieren: Print het digitale aanmeldingsformulier uit en vul hem in, stuur het ingevulde formulier met handtekening vervolgens per post met o.a. kopie identiteitsbewijs én bij voorkeur Pre Adviesformulier van de basisschool naar het aangegeven adres onderaan het formulier:

Aanmeldformulier Vakcollege Leerjaar 1
Aanmeldformulier Vakcollege Leerjaar 2 en 3

Meer informatie over het aanmeldingstraject: Leerjaar 1

 • Officiële inschrijftermijn voor leerlingen voor leerjaar 1 sluit dit jaar op 15 maart.
 • Je ouders/verzorgers ontvangen een bevestigingsbrief van onze Leerlingenadministratie.
 • In maart controleert de Leerlingenadministratie de aanmeldingsgegevens bij de basisschool.
 • Indien je ouders voor eind mei geen bericht hebben ontvangen, kun je ervan uitgaan dat je bent geplaatst in de stroom die door de basisschool is aangegeven.
 • In april en mei vindt een overdracht plaats en worden alle aangemelde leerlingen besproken. Op deze wijze kunnen ze in juiste klassen ingedeeld worden.
 • Je ouders ontvangen eind juni een bevestigingsbrief over de klas en het niveau waarin je bent geplaatst.
 • In juli vindt de kennismakingsochtend plaats. Leerlingen maken kennis met elkaar en ontvangen informatie over de start van het schooljaar.

Leerjaar 2 en 3 vmbo (mavo, kbl en bbl):

 • Officiële inschrijftermijn voor leerlingen van leerjaar 2 en 3 sluit elk jaar op 1 mei. Je ontvangt een bevestigingsbrief van onze leerlingenadministratie. Na die datum hanteren wij een wachtlijst.
 • Wij verzoeken je vorige school (mentor) om een informatieoverstapformulier en indien van toepassing een OPP (ontwikkelingsperspectief) in te vullen. Pas wanneer we die informatie over jou hebben ontvangen, kunnen we je aanvraag in behandeling nemen. Dat kost allemaal tijd, dus wacht niet tot het laatste moment.
 • Mevrouw R. Julen koppelt aan jou en je ouders terug of plaatsing mogelijk is.
 • Er volgt een afspraak voor een intakegesprek.
 • Eind juni krijg je de bevestiging van plaatsing, tevens wordt vermeld wanneer je op school verwacht wordt voor een kennismakingsbijeenkomst.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Mevrouw R. Julen (036 – 530 72 07)

Leerjaar 4 vmbo:

 • Wij nemen geen leerlingen aan in leerjaar 4.

Om in te schrijven voor leerjaar 2 en hoger kun je contact opnemen met:

 • Mevrouw R. Julen op telefoonnummer 036 – 530 72 07