Stad College

Regels beeld- en geluidsopnames

Regels met betrekking tot beeld- en geluidsopnames 

De hedendaagse middelen tot communiceren bieden talloze mogelijkheden. De mobiele telefoon is er daar een van. Een groot deel van de bevolking en dus ook van onze leerlingen heeft de beschikking over een mobieltje. Onder andere u en uw kind kunnen in onze maatschappij zo gemakkelijker met elkaar in contact blijven.
De keerzijde van deze mobieltjes is dat zij tegenwoordig vrijwel altijd zijn voorzien van de mogelijkheid beeld- en geluidsopnames te maken. Ook op school maken onze leerlingen gebruik van deze opties die de mobiele telefoon biedt. Ze nemen van elkaar stemgeluid op en fotograferen en filmen elkaar veelvuldig. Hierin schuilt een gevaar.
Regelmatig worden opnames van elkaar gemaakt zonder dat degene die het betreft dit weet. Te vaak worden deze opnames elkaar toegestuurd en vervolgens vele malen doorgestuurd. Uiteindelijk verschijnt een deel van deze opnames via via op social media.

U begrijpt dat het lang niet altijd om de fraaiste opnames gaat. Het “slachtoffer” komt vaak pas later aan de weet dat hij/zij publiekelijk te bekijken en/of te horen is. Toestemming heeft het slachtoffer niet gegeven, immers hij/zij weet van niets. Voor de school maar ook voor u of uw kind is het in de meeste gevallen onmogelijk in te grijpen.
Er zijn websites die leven van deze opnames; ieder bezoek eraan levert geld op. In de voorwaarden van deze websites staat min of meer vermeld dat nadat materiaal is geplaatst, het eigendom wordt van de eigenaar van de website.
Uw kind maar evenzeer onze medewerkers worden op deze wijze grote schade toegebracht. Daarnaast wordt de privacy van het individu geschonden. Een en ander is niet toelaatbaar en daarnaast strafbaar.

Op grond van het bovenstaande vragen wij graag uw aandacht voor de gewijzigde schoolregels om te trachten dit uit te bannen. De school heeft ook een internetprotocol en Social Media protocol waarin beschreven staat waaraan leerlingen en medewerkers op school zich dienen te houden bij het gebruik van Internet en Social Media.

In het gebruik van mobieltjes binnen school zijn we wat soepeler geworden dan in het verleden. Maar dat wil niet zeggen dat alles is toegestaan. In het kort komen de regels op het volgende neer:
– leidend is de Nederlandse wetgeving. Zonder toestemming iemand filmen of het ongemerkt opnemen van een gesprek is verboden
– de schoolregels sluiten aan bij het Baken Protocol Social Media, welke op onze site te vinden is. Hierin wordt een beroep gedaan op de redelijkheid van
leerlingen in het gebruik van het mobieltje. Gebruik van het mobieltje op een manier waarop de school of individuele leerlingen schade ondervinden, is niet
toegestaan.
– in de aula mag een mobieltje gebruikt worden. Er is een speciale TikTik zone in de aula.
– op de gang, de trap en in de leshuizen mag men een mobieltje gebruiken om het rooster te bekijken of om te sms-en. Bellen is NIET toegestaan
– in de klas mag het mobieltje alleen gebruikt worden als dit onderwijs gerelateerd is en er toestemming is van de docent. Met toestemming van de docent kan het huiswerk in het mobieltje genoteerd worden, kan een app gebruikt worden of een foto gemaakt worden van een afbeelding.
– In de klas zijn ringtones verboden en zit het mobieltje in de tas.

Ter bescherming van de privacy van uw kind en onze medewerkers gaan wij uit van uw begrip en verzoeken wij u met klem een en ander met uw kind door te nemen. Ingeval van mogelijke vragen of opmerkingen wordt u verzocht contact op te nemen met de teammanager van uw kind.

In de verwachting u hiermede naar behoren geïnformeerd te hebben.