Stad College

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut vind je de rechten en plichten die je als leerling op Stad College hebt. Dit statuut gaat dus over regels.
De meeste regels die op Stad College gelden, zijn geen speciale schoolregels. Ze gelden ook buiten de school. Bijvoorbeeld wettelijke regels: geboden of verboden waaraan je je moet houden. ‘Je mag niet stelen’, ‘je mag andermans eigendommen niet stuk maken’, ‘je mag een ander niet beledigen’ zijn van die regels.
Dan zijn er ook nog gedragsregels die niet in de wet staan, maar die wel overal gelden. We zeggen dan vaak: ‘zoiets doe je niet’. Bijvoorbeeld ‘je schreeuwt niet tegen mensen’ en ‘je gooit geen afval op de grond’. Natuurlijk gelden deze regels ook gewoon hier op school. Dus we hoeven daar geen speciale schoolregels voor te maken.

Op Stad College werken we samen met jou aan je talent en aan een succesvolle tijd op onze school. We zoeken met elkaar naar nieuwe, betere onderwijsvormen. En we leven vanuit een christelijke visie, wat onder andere betekent dat we elkaar helpen en dat we aandacht hebben voor elkaar. Dit kunnen we niet in regels vatten, maar we gaan ervan uit dat iedereen op school deze visie deelt en ernaar leeft.

Klik hier om het Leerlingenstatuut van Stad College te openen.