Stad College

Internetprotocol

Regels met betrekking tot internet – internetprotocol

Voor leerlingen en hun ouders van Stad College
Wij willen de ICT- infrastructuur op school waarborgen om zodoende optimaal onderwijs te bieden aan leerlingen. Iedere leerling die gebruik maakt van de hard- en software van school moet daar zorgvuldig mee omgaan. Daarom willen wij bij misbruik van de schoolsystemen de misbruiker kunnen aanspreken op zijn of haar verantwoordelijkheid. Ook e-mail en internet zijn door toegankelijkheid en gebruik vatbaar voor misbruik.

1. De controle op persoonsgegevens over e-mail- en internetgebruik heeft verder als doel:

1.1 tegengaan van seksuele intimidatie
1.2 tegengaan van berichten die op enige wijze aanstootgevend kunnen zijn; in het bijzonder geldt:

  • geen kwetsend of grof taalgebruik
  • geen scheldpartijen
  • geen persoonlijke aanvallen
  • geen discriminerende, racistische of seksistische bijdragen
  • geen pornografische teksten
  • geen commerciële boodschappen
  • wees niet kwetsend tegenover anderen
  • tegengaan van verboden gebruik zoals, erotiek, gokken, hacken, discrimineren, haat, geweld, racisme, en dergelijke

1.4 bewijsvoering bij misbruik

2. Algemene uitgangspunten computergebruik
Iedere leerling is verantwoordelijk voor de hard-/software waarmee op school gewerkt wordt; je gaat goed met de spullen van een ander om.
Wat niet mag is:

  •  beschadigingen aanbrengen aan de in gebruik zijnde hardware
  •  een zelf gestarte internetsessie door anderen te laten gebruiken
  •  een door andere gestarte internetsessie gebruiken

2.4  een internetsessie open laten staan als je er niet actief gebruik van maakt

2.5  je persoonlijke user-id en wachtwoord aan anderen ter beschikking te stellen (be  halve aan je ouders/verzorgers). Indien het vermoeden bestaat dat anderen op de hoogte zijn van je wachtwoord dan moet je dit direct wijzigen

2.6  software downloaden of installeren

2.7  virussen verspreiden

2.8  standaardinstellingen van de geïnstalleerde software wijzigen

2.9  standaardinstellingen van je profiel, gebruikte pc of beeldscherm wijzigen

3. E-mailgebruik
Het is toegestaan om e-mails te versturen, waarvan de inhoud in principe door iedereen gelezen mag worden. Dus:

  • geen geheime of vertrouwelijke berichten
  • geen berichten van dreigende, beledigende, seksueel getinte of discriminerende aard

3.3 geen kettingbrieven

4. Internetgebruik
Internetgebruik op school is vooral bedoeld om bij te dragen aan het leerproces. Alles wat behoort tot het vervullen van opdrachten vanuit de school is dus toegestaan.

De volgende regels zijn dan van kracht:

  • je stoort overige leerlingen, medewerkers en het computernetwerk niet
  • je schendt de auteursrechten van derden niet

4.3 je bezoekt geen sites die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend, gewelddadig of aanstootgevend materiaal bevatten

5. Controle
Controle op alles wat in deze regeling is omschreven als ‘verboden of tegengaan’ vindt plaats door:

5.1 vastlegging van je computergebruik

  • geautomatiseerd terugsturen van verdachte berichten naar afzender
  • het blokkeren van verboden sites
  • Het doorgeven van misbruik aan mentor, teammanager en ouders/verzorgers

6. Wat gebeurt als je je niet aan afspraken houdt?
6.1  je wordt aangesproken op je gedrag

  • je account wordt in overleg met de teamleider vergrendeld voor onbepaalde tijd
  • als de overtreding ernstig is kun je een officiële waarschuwing krijgen
  • bij een herhaling bestaat de mogelijkheid dat je van school wordt verwijderd
  • ouders/verzorgers van de leerling worden aansprakelijk gesteld voor kosten en schade

7. Rechten en plichten
De school houdt zich aan de bepalingen in de Wet Bescherming Persoons-gegevens (zie voor de tekst van de wet www.justitie.nl, kies wet bescherming persoonsgegevens); een exemplaar is bij de mediatheek van de school te verkrijgen

De schoolleiding informeert de ouders/voogd/leerlingen voorafgaand aan de invoering van deze regeling

8. Slotbepaling

  • als zich situaties voordoen waarin deze regeling niet voorziet, zal de schoolleiding in overleg met de medezeggenschapsraad handelen
  • de algemene regels en normen die van kracht zijn in de omgang tussen mensen, gelden ook bij het gebruik van e-mail en internet