Stad College

Antipestprotocol

Stad College wil een veilige school zijn voor iedereen. Pestgedrag is dan ook iets dat wij bij ons op school niet accepteren. Een duidelijk anti-pestprotocol, waarin niet alleen aandacht besteed wordt aan het slachtoffer en de dader, maar ook aan de neutrale middengroep, vormt de basis voor ons handelen.

Klik hier voor het Antipestprotocol van onze school.