Stad College

Schoolregels

Tijdens de les is je jas in je locker, heb je alle benodigde spullen op tafel en staat je tas op de grond. In de klas worden geen petten e.d. gedragen. Er wordt alleen gegeten en gedronken in de aula of op het schoolplein. Kauwgom is verboden op school. Tijdens schooltijd blijven de leerlingen van leerjaar 1 in het gebouw of op het schoolplein. Wederzijds respect vinden we belangrijk, tussen leerlingen maar ook tussen leerling en docent, administratie etc. Hier horen ook de afspraken bij van rustig praten, gewoon lopen en letten op je taalgebruik.

Na deze webpagina vind je de belangrijkste regels onder elkaar.