Stad College

Eindexamentips

Tien onmisbare aanwijzingen voor een geslaagd examen, aangereikt door de examenmakers zelf!

1. Leer niet door tot het allerlaatste moment. Kennis stampen is niet meer relevant. Je moet jezelf in staat stellen opgaven op te lossen. Wees dus uitgerust en fris.

2. Heb vertrouwen in jezelf. De examenmakers zijn er niet op uit je beentje te lichten met instinkers of valkuilen.

3. Oefen met oude examens, al is het maar om vertrouwd te raken met tijdsduur, taalgebruik en opbouw van de opgaven.

4. Begin bij een meerkeuzevraag zelf met het bedenken van het antwoord en kijk dan of dat bij de vier keuzemogelijkheden zit.

5. Bij meerkeuzevragen: er is geen systeem aangebracht in de antwoordletterreeksen over
vragen heen. Dus ook als je tien keer achter elkaar A invult, kan dat toch juist zijn.

6. Bij open vragen: probeer ordelijk te formuleren. Veel opgaven toetsen denkstapjes of argumentaties die alle punten opleveren.

7. Lees goed wat er staat. Elk woord is bewust gebruikt. Denk niet te snel dat je de vraag snapt. Wat wil de examenmaker weten?

8. De moeilijkste vragen zitten doorgaans in het midden.

9. Kijk naar elke vraag afzonderlijk. De opgaven zijn zo gemaakt dat als je vraag 3 fout hebt, je toch vraag 4, 5 en 6 goed kunt maken.

10. Bij tekstbegrip Nederlands: werk vanuit de tekst naar de vragen in plaats van andersom. Sla dus niet de tekst over om direct met de vragen te beginnen.