Stad College

(School)examens

Bekijk hier het examenrooster, tips voor tijdens het examen, handige websites om te oefenen enz.

Het examen begint al in de voorexamenjaren, de leerjaren 3 en 4.
Er wordt gewerkt aan de hand van een zogeheten PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).
Hierin staat alles vermeld wat de leerlingen moeten weten met betrekking tot het SchoolExamen (SE), zoals de stofomschrijving, welke toetsen, praktische opdrachten en portfolio’s leerlingen moeten maken gedurende het schooljaar voor elk vak. Ook staat in het PTA  de weging van elke toets voor de berekening van het cijfergemiddelde en wat wel en niet herkansbaar is.

Meer informatie over PTA vind u hier