Stad College

Absentie, ziek- en betermelden

Leerlingen tot 18 jaar dienen door hun ouders ziek gemeld te worden. Ziekmeldingen moeten ’s morgens voor 08:30 uur telefonisch doorgegeven worden op telefoonnummer:

Stad College  036 – 530 72 18

Wordt de telefoon niet opgenomen, dan kunt u mailen naar absentie-bsc@hetbaken.nl
Elke dag willen wij voor 08:30 een bericht van het thuisfront of de leerling nog ziek is of niet, zodat onze administratie op orde blijft.

Als je ziek wordt tijdens de schooldag dan meld je je af bij de teamleider. Er wordt altijd naar je ouders gebeld om met hen af te stemmen. Pas als er akkoord is van je ouders/verzorgers, kun je naar huis gaan.
Buitengewoon verlof moet je aanvragen bij de teamleider. Dit kan via het formulier AANVRAAG-VRIJSTELLING-VAN-GEREGELD-SCHOOLBEZOEK. Hiervan krijg je dan een schriftelijke bevestiging via de e-mail.

Voor een plotseling bezoek aan de huisarts moeten je ouders je vooraf afmelden bij de receptie. Ben je langdurig ziek, dan zorgen we er samen met je ouders voor dat je zo veel mogelijk onderwijs kunt blijven volgen en contact houdt met school. Bij veel ziekteverzuim is het gebruikelijk dat dit overlegd wordt met de GGD-arts.

Zorg er voor dat jij of je ouders elke dag contact opnemen met de school.

Afwezigheid en te laat komen
De receptie is het centrale meldpunt voor verzuim. Ook als je te laat op school komt, moet je je hier melden.

We houden per lesuur bij of je al dan niet aanwezig bent. Dit zie je terug op je rapport. Ben je zonder het te melden afwezig, bijvoorbeeld bij een toets? Dan kunnen we dit aanmerken als onwettig verzuim en kun je bijvoorbeeld voor die gemiste toets een 1,0 krijgen. Je hebt dan de herkansing nodig om het cijfer te verbeteren. Zie voor vmbo leerjaar 3 en 4 ook het examenreglement. Deze is te downloaden via onze website www.hetbaken.nl.

Wij hebben over spijbelgedrag nauw contact met de leerplichtambtenaar en zelfs een preventief spreekuur op school. Als je minder dan een kwartier te laat komt, ga je naar de receptie. Ben je later dan een kwartier, dan ga je naar het opvanglokaal. Je mag na 45 minuten naar binnen voor het tweede deel van de les. Als je te laat bent, dan meld je je standaard de volgende lesdag vóór 8.30 uur bij de pedagogisch medewerker in de hal/aula. Kun je dit wegens ziekte niet nakomen? Dan maak je, als je weer beter bent, meteen een nieuwe afspraak bij de pedagogisch medewerker. Kom je vaak te laat, dan legt de teammanager een maatregel op en volgt er een gesprek met je ouders.

Verwijdering uit de les

Protocol verwijdering uit de les wordt geüpdated.

Spijbelen
Als wij constateren dat je spijbelt, moet je de gemiste lessen dubbel inhalen in het opvanglokaal. De conciërges kunnen je dan ondersteunende taken laten doen. Ook brengen we je ouders én de leerplichtambtenaar van de gemeente Almere op de hoogte. Bij herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim neemt de leerplichtambtenaar maatregelen.