Stad College

Meldcode

In Nederland worden jaarlijks meer dan 100.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Wanneer wij op school signalen opvangen dat er bij een leerling thuis iets aan de hand is, zijn wij verplicht deze signalen te onderzoeken en indien nodig actie te ondernemen.

In deze meldcode staat vastgelegd hoe wij dit op Poort Lyceum doen.