Stad College

Leerlingbegeleiding

Op Poort geldt de menselijke maat. Elke leerling verdient aandacht. Daarom staat leerlingbegeleiding centraal. De mentor is de eerstelijns begeleider. De mentor staat centraal in de organisatie van de school. Hij of zij is de “spin in het web”. Voor ouders en leerlingen is de mentor daarom het eerste aanspreekpunt. Daarnaast is er een aantal door de mentor georganiseerde ouderavonden waarin of thema’s worden toegelicht of individuele afspraken gemaakt kunnen worden.

Soms heeft een leerling extra zorg nodig om beter te kunnen functioneren op het voortgezet onderwijs. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Wat die reden ook is, wij willen er graag voor zorgen dat iedere leerling zich prettig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen bij ons op school.

De zorg zullen wij afstemmen op de behoefte of vraag van de leerling, want ieder kind is immers uniek. Wij hebben daarom verschillende medewerkers in dienst die een steuntje in de rug kunnen bieden. Iedere functionaris heeft zijn/haar eigen specialisme en daarmee kunnen we een divers en professioneel zorgaanbod doen.