Stad College

Sociale veiligheid

Hier vind je alle documenten die te maken hebben met sociale veiligheid.

ANTI-PESTPROTOCOL

Poort Lyceum wil een veilige school zijn voor iedereen. Pestgedrag is dan ook iets dat wij bij ons op school niet accepteren.
Een duidelijk anti-pestprotocol, waarin niet alleen aandacht besteed wordt aan het slachtoffer en de dader, maar ook aan de neutrale middengroep, vormt de basis van ons handelen.
–>> Klik hier voor het antipestprotocol van onze school.

 

CONVENANT SCHOOLVEILIGHEID

–>> Klik hier voor het Convenant schoolveiligheid van de gemeente Almere 

 

SOCIAL MEDIA PROTOCOL

Het Baken Almere ziet het gebruik van Sociale Media als een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling, met positieve kanten en met mogelijke risico’s. In de Social Media Policy beschrijven we van welke regels elke medewerker en leerling zich bewust moet zijn bij het gebruik van Social Media.
–>> De Social Media Policy van Het Baken Almere

SOCIAAL VEILIGHEIDSPLAN (concept)

De school is een plaats om te leren en om leeftijdsgenoten te ontmoeten. Leerlingen maken kennis met de in onze samenleving geldende normen, waarden en omgangsvormen. Daar hoort bij dat zij leren, oefenen en soms grenzen overschrijden. In een veilig schoolklimaat zijn er grenzen en regels en wordt adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag. Poort wil positief gedrag aanmoedigen en zo preventief werken aan gezond sociaal gedrag.

>> Klik hier om het sociaal veiligheidsplan (concept) te openen

Protocol overgang van het Primaire Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs Almere

Hier vindt u het protocol met betrekking tot de overgang van het Primaire Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs Almere.

De belangrijkste wijziging ten opzicht van de vorige versie ligt in de vertaling van een wetswijziging in een hanteerbare en praktische werkwijze, die tevens recht doet aan maximale kansen voor elke leerling. Naast het begrip schooladvies wordt daartoe het klasplaatsingsvoorstel geïntroduceerd. De basislijn in de advisering, met de start van het proces in groep 6, blijft echter ongewijzigd. U leest er meer over in het protocol. Tevens is de advies- en toeleiding procedure voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte opgenomen.

>> Klik hier om het Protocol overgang van het Primaire Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs Almere te openen

>> Klik hier om de informatie over Passend Onderwijs Almere te openen