Stad College

Sociale veiligheid

Hier vind je alle documenten die te maken hebben met sociale veiligheid.

Anti-Pestprotocol

Poort Lyceum wil een veilige school zijn voor iedereen. Pestgedrag is dan ook iets dat wij bij ons op school niet accepteren.
Een duidelijk anti-pestprotocol, waarin niet alleen aandacht besteed wordt aan het slachtoffer en de dader, maar ook aan de neutrale middengroep, vormt de basis van ons handelen.

 

>>Klik hier voor het anti-pestprotocol 2019-2020 van Poort Lyceum

 

Convenant schoolveiligheid

 

>> Klik hier voor het Convenant schoolveiligheid van de gemeente Almere 

 

Social Media Protocol

Het Baken Almere ziet het gebruik van Sociale Media als een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling, met positieve kanten en met mogelijke risico’s. In de Social Media Policy beschrijven we van welke regels elke medewerker en leerling zich bewust moet zijn bij het gebruik van Social Media.

 

>> Klik hier voor de Social Media Policy van Het Baken Almere

Sociaal veiligheidsplan 

De school is een plaats om te leren en om leeftijdsgenoten te ontmoeten. Leerlingen maken kennis met de in onze samenleving geldende normen, waarden en omgangsvormen. Daar hoort bij dat zij leren, oefenen en soms grenzen overschrijden. In een veilig schoolklimaat zijn er grenzen en regels en wordt adequaat opgetreden tegen grensoverschrijdend gedrag. Poort wil positief gedrag aanmoedigen en zo preventief werken aan gezond sociaal gedrag.

 

>> Sociaal Veiligheidsplan 19-24