Stad College

Interconfessionele identiteit

Het Baken Almere is de enige organisatie voor interconfessioneel onderwijs in Almere. Onze interconfessionele identiteit is in de eerste plaats zichtbaar in onze aanpak: mensen werken hier samen en laten zich inspireren vanuit een christelijke levensovertuiging. We zien het als onze taak jonge mensen op te leiden en te begeleiden naar volwassenheid. Dit doen we in de overtuiging dat vorming van hoofd, hart en handen mensen compleet maakt.

Levensbeschouwing en vieringen: wat mensen bindt
Kies je voor Poort, dan doe je mee met al onze interconfessionele activiteiten. Zo krijg je in alle leerjaren – behalve het laatste schooljaar – lessen Levensbeschouwing. In de lessen maak je kennis met de rituelen en gebruiken binnen het christendom, jodendom en de islam. Verder praten we met elkaar over het omgaan met mensen die ‘anders zijn’ dan jij en over zaken die je gelukkig of verdrietig maken. Je wordt je bewust van levensbeschouwelijke thema’s, zoals arm en rijk, relaties, dood, God, geweten, feesten of herdenkingen. Vaak gaat het ook over waarden en normen. Belangrijk hierbij is dat je goed luistert naar elkaar en een eigen standpunt leert vormen en verwoorden. Je leert je bewust te worden van de samenhang tussen verschillende vakken, tussen hoofd en hart en tussen mensen onderling. Kortom: je leert oog te hebben voor wat mensen bindt, niet voor wat hen scheidt. Op school vieren we de belangrijke kerkelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen. Tijdens deze vieringen denken we met elkaar na over de oorspronkelijke gebeurtenissen van Kerst en Pasen, maar ook over onderwerpen uit onze tijd.